Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 17

Tanrı Aram'ı ve İsrail'i Cezalandıracak

1 Şam'la ilgili bildiri:

İşte Şam kent olmaktan çıkacak,

Enkaz yığınına dönecek.

2 Aroer kentleri terk edilecek,

Hayvan sürüleri orada yatacak,

Onları ürküten olmayacak.

3 Efrayim'de surlu kent kalmayacak,

Şam'ın egemenliği yok olacak.

Sağ kalan Aramlılar'ın onuru

İsrail'in onuru gibi kırılacak.

Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.

4 O gün Yakup soyunun görkemi sönecek,

Zenginleri bir deri bir kemik kalacak.

5 İsrail ekinin elle biçilip

Başakların devşirildiği bir tarla,

Refaim Vadisi'nde hasattan sonra

Başakların toplandığı bir tarla gibi olacak.

6 Çok az kişi kurtulacak.

Artakalanların sayısı dövüldükten sonra tepesinde iki üç,

Dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan

Zeytin ağacı gibi olacak.

İsrail'in Tanrısı RAB böyle diyor.

7 O gün insanlar kendilerini Yaratan'a bakacaklar, gözleri İsrail'in Kutsalı'nı görecek.

8 Elleriyle yaptıkları sunaklara, parmaklarıyla biçim verdikleri Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlara, buhur sunaklarına bakmayacaklar.

9 O gün İsrail'in güçlü kentleri

İsrailliler'den kaçan Hivliler'le Amorlular'ın

Terk ettiği kentler gibi ıssız olacak.

10 Çünkü, ey İsrail, seni kurtaran Tanrı'yı unuttun,

Sığındığın Kaya'yı anmaz oldun.

Bunun yerine, güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun.

11 Onlar diktiğin gün filizlenip

Ertesi sabah tomurcuklanabilir.

Ama hastalık ve dinmez acı gününde meyve vermeyecekler.

12 Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor,

Azgın deniz gibi gürlüyorlar.

Halklar güçlü sular gibi çağlıyor.

13 Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir,

Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar.

Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi,

Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar.

14 Akşam dehşet saçıyorlardı,

Sabah olmadan yok olup gittiler.

Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext