Yeşaya (Isaiah)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 18

Tanrı Kûş'u Cezalandıracak

1 Kûş ırmaklarının ötesinde,

Kanat vızıltılarının duyulduğu ülkenin vay haline!

2 O ülke ki, elçilerini

Sazdan kayıklarla Nil sularından gönderir.

Ey ayağına tez ulaklar,

Irmakların böldüğü ülkeye,

Her yana korku saçan halka,

Güçlü ve ezici ulusa,

O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulusa gidin!

3 Ey sizler, dünyada yaşayan herkes,

Yeryüzünün ahalisi!

Sancak dağların tepesine dikilince dikkat edin.

Boru çalınınca dinleyin.

4 Çünkü RAB bana şöyle dedi:

“Gün ışığında duru sıcaklık gibi,

Hasat döneminin sıcaklığındaki

çiy bulutu gibi durgun olacak

Ve bulunduğum yerden seyredeceğim.”

5 Bağ bozumundan önce çiçekler düşüp

Üzümler olgunlaşmaya yüz tutunca,

Asmanın dalları bıçakla kesilecek,

Çubukları koparılıp atılacak.

6 Hepsi dağın yırtıcı kuşlarına,

Yerin yabanıl hayvanlarına terk edilecek.

Yazın yırtıcı kuşlara,

Kışın yabanıl hayvanlara yem olacaklar.

7 O zaman ırmakların böldüğü ülke,

Her yana korku saçan güçlü ve ezici halk,

O uzun boylu, pürüzsüz tenli ulus,

Her Şeye Egemen RAB'be armağanlar getirecek.

Her Şeye Egemen RAB'bin adını koyduğu

Siyon Dağı'na getirecekler armağanlarını.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext