Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 134

Hac ilahisi

1 Ey sizler, RAB'bin bütün kulları,

RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler,

O'na övgüler sunun!

2 Ellerinizi Kutsal Yer'e doğru kaldırıp

RAB'be övgüler sunun!

3 Yeri göğü yaratan

RAB kutsasın sizi Siyon'dan.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext