Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 135

(115. Mez. 4-11)

1-2 RAB'be övgüler sunun!

RAB'bin adına övgüler sunun,

Ey RAB'bin kulları!

Ey sizler, RAB'bin Tapınağı'nda,

Tanrımız'ın Tapınağı'nın avlularında hizmet edenler,

övgüler sunun!

3 RAB'be övgüler sunun,

çünkü RAB iyidir.

Adını ilahilerle övün,

Çünkü hoştur bu.

4 RAB kendine Yakup'u,

Öz halkı olarak İsrail'i seçti.

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Efendimiz bütün ilahlardan üstündür.

6 RAB ne isterse yapar,

Göklerde, yeryüzünde,

Denizlerde, bütün derinliklerde.

7 Yeryüzünün dört bucağından bulut yükseltir,

Yağmur için şimşek çaktırır,

Ambarlarından rüzgar çıkarır.

8 İnsanlardan hayvanlara dek

Mısır'da ilk doğanları öldürdü.

9 Ey Mısır, senin orta yerinde,

Firavun'la bütün görevlilerine

Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.

10 Birçok ulusu bozguna uğrattı,

Güçlü kralları öldürdü:

11 Amor Kralı Sihon'u,

Başan Kralı Og'u,

Bütün Kenan krallarını.

12 Topraklarını miras,

Evet, miras olarak halkı İsrail'e verdi.

13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

Bütün kuşaklar seni anacak.

14 RAB halkını haklı çıkarır,

Kullarına acır.

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

16 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

17 Kulakları var, duymazlar,

Soluk alıp vermezler.

18 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

19 Ey İsrail halkı, RAB'be övgüler sun!

Ey Harun soyu, RAB'be övgüler sun!

20 Ey Levi soyu, RAB'be övgüler sun!

RAB'be övgüler sunun, ey RAB'den korkanlar!

21 Yeruşalim'de oturan RAB'be

Siyon'dan övgüler sunulsun!

RAB'be övgüler sunun!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext