Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 136

1 Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 Şükredin tanrılar Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

3 Şükredin rabler Rabbi'ne,

Sevgisi sonsuzdur;

4 Büyük harikalar yapan tek varlığa,

Sevgisi sonsuzdur;

5 Gökleri bilgece yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

6 Yeri sular üzerine yayana,

Sevgisi sonsuzdur;

7 Büyük ışıklar yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

8 Gündüze egemen olsun diye güneşi,

Sevgisi sonsuzdur;

9 Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,

Sevgisi sonsuzdur;

10 Mısır'da ilk doğanları öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

11-12 Güçlü eli, kudretli koluyla

Sevgisi sonsuzdur;

İsrail'i Mısır'dan çıkarana,

Sevgisi sonsuzdur;

13 Kamış Denizi'ni ikiye bölene,

Sevgisi sonsuzdur;

14 İsrail'i ortasından geçirene,

Sevgisi sonsuzdur;

15 Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene,

Sevgisi sonsuzdur;

16 Kendi halkını çölde yürütene,

Sevgisi sonsuzdur;

17 Büyük kralları vurana,

Sevgisi sonsuzdur;

18 Güçlü kralları öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

19 Amor Kralı Sihon'u,

Sevgisi sonsuzdur;

20 Başan Kralı Og'u öldürene,

Sevgisi sonsuzdur;

21-22 Topraklarını miras olarak,

Sevgisi sonsuzdur;

Kulu İsrail'e miras verene,

Sevgisi sonsuzdur;

23 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,

Sevgisi sonsuzdur;

24 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,

Sevgisi sonsuzdur;

25 Bütün canlılara yiyecek verene,

Sevgisi sonsuzdur.

26 Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.