Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 137

1 Babil ırmakları kıyısında oturup

Siyon'u andıkça ağladık;

2 Çevredeki söğütlere

Lirlerimizi astık.

3 çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler,

Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,

“Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!” diyorlardı.

4 Nasıl okuyabiliriz RAB'bin ezgisini

El toprağında?

5 Ey Yeruşalim, seni unutursam,

Sağ elim kurusun.

6 Seni anmaz,

Yeruşalim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam,

Dilim damağıma yapışsın!

7 Yeruşalim'in düştüğü gün,

“Yıkın onu, yıkın temellerine kadar!”

Diyen Edomlular'ın tavrını anımsa, ya RAB.

8 Ey sen, yıkılası Babil Kenti,

Ne mutlu bize yaptıklarını

Sana ödetecek olana!

9 Ne mutlu senin yavrularını tutup

Kayalarda parçalayacak insana!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext