Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 142

Davut'un maskili - Mağaradayken ettiği dua

1 Yüksek sesle yakarıyorum RAB'be,

Yüksek sesle RAB'be yalvarıyorum.

2 Önüne döküyorum yakınmalarımı,

Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı.

3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.

Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.

4 Sağıma bak da gör,

Kimse saymıyor beni,

Sığınacak yerim kalmadı,

Kimse aramıyor beni.

5 Sana haykırıyorum, ya RAB:

“Sığınağım,

Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin” diyorum.

6 Haykırışıma kulak ver,

çünkü çok çaresizim;

Kurtar beni ardıma düşenlerden,

çünkü benden güçlüler.

7 Çıkar beni zindandan,

Adına şükredeyim.

O zaman doğrular çevremi saracak,

Bana iyilik ettiğin için.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext