Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 28

Davut'un mezmuru

1 Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

8 RAB halkının gücüdür,

Meshettiği kralın zafer kalesidir.

9 Halkını kurtar, öz halkını kutsa;

Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext