Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 29

Davut'un mezmuru

1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Görkemli Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

4 RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,

Lübnan sedirlerini parçalar.

6 Lübnan'ı buzağı gibi,

Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,

8 RAB'bin sesi çölü titretir,

RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.

9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur,

Ormanları çıplak bırakır.

O'nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

Back to previous chapterNext chapter
BackNext