Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 64

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1 Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman,

Hayatımı düşman korkusundan koru.

2 Kötülerin gizli tasarılarından,

O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.

3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş,

Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,

4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için.

Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.

5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter,

Gizli tuzaklar tasarlarken,

“Kim görecek?” derler.

6 Haksızlık yapmayı düşünür,

“Kusursuz bir plan yaptık!” derler.

İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.

7 Ama Tanrı onlara ok atacak,

Ansızın yaralanacaklar.

8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar,

Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.

9 Bütün insanlar korkuya kapılacak,

Tanrı'nın işini duyuracak,

O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.

10 Doğru insan RAB'de sevinç bulacak,

O'na sığınacak,

Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext