Zebur (Psalms)


Back to previous chapterNext chapter
English translations of this chapter:
NASB / NKJV / ESV

Bölüm 65

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi

1 Ey Tanrı, Siyon'da seni övgü bekliyor,

Yerine getirilecek sana adanan adaklar.

2 Ey sen, duaları işiten,

Bütün insanlar sana gelecek.

3 Suçlarımızın altında ezildik,

Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.

4 Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

5 Ey bizi kurtaran Tanrı,

Müthiş işler yaparak

Doğruluğun uyarınca yanıt verirsin bize.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

6 Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

7 Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

8 Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar

Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında.

Doğudan batıya kadar insanlara

Sevinç çığlıkları attırırsın.

9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın,

Onu zenginliğe boğarsın.

Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur,

İnsanlara tahıl sağlarsın,

çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:

10 Sabanın açtığı yarıkları bolca sular,

Sırtlarını düzlersin.

Yağmurla toprağı yumuşatır,

Ürünlerine bereket katarsın.

11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın,

Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,

12 Kırların otlakları yeşillenir,

Tepeler sevince bürünür,

13 Çayırlar sürülerle bezenir,

Vadiler tahılla örtünür,

Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.

Back to previous chapterNext chapter
BackNext