Rushing River. Illustration copyrighted.
Bu sayfayı şu dillerde de görebilirsiniz: İngilizce (English), Portekizce, İspanyolca

Ona iman edin; onun sunduğu bağışlama ya erişin.

“Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi” (Yuhanna 1:12).

You can have your sins forgiven!

Cennetteki sonsuz yaşam için Tanrı’ya güvenin:

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun” (Yuhanna 3:16).

Şimdiki hayatınızın sevinci için Tanrı’ya güvenin.

“Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10).


Translated by: Alan W.
Edited by: ka

Sonraki Sayfa