Може ли астрономията да доведе човек до Господ?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски,
Mom and daughter looking through telescope

Небесата свидетелстват на величието на Господ, и Римляни 1:20 казва че вски който пренебрегне показанието на създаване го прави “без извинение.” За съжаление, много хора просто не са духовни впечатлени с уроците на Божието изделие. Нито са убедени от изпълнените предсказания или археологическите открития, и двете които потвърждават много от детайлите на Писанието. Макар чe такива доказателства са достатъчни да направят хората отговорни, тези факти често не са ефективни към променяне на животи. Проблемът не е с доказателството но с фактът че изпадналата човешка природа е сляпа и нелогична. Когато хората се отблъснот от Господ, тяхното разбиране е “потъмнено” (Римляни 1:21). Как другак някой би се обърнал към секуларен хуманизъм или на окулотве вместо истината?

Теолозите използват терминът апологетика за защитата на истината на Писанието. Погледът изказан в предишния параграф се нарича предпоставена апологетика. Тоест, съществуването на Господ и безпогрешието на Писанието трябва да бъде прието със вяра след като тези истини не могат да бъдат научно доказани по начин който да убеди скептикът.

Различен поглед е наречен доказателна апологетика, която държи че човек може да бъде интелектуално убеден от духовни истини. В други думи, преобръщане ще последва човек след като е преодолян от доказателството. Томас Аквинас (1225-1274) поддържа тази късна гледка с неговите научни “доказателства” на съществуването на Господ. Обаче, неговото приемане на геоцентризмът е спомен че неговото научно разбиране е погрешимо. Жестоките инквизиции от религиозни водачи които Аквинас е поддържал също показва че интелектуалния, доказателен достъп към апологетиката не задължително води към съгласие и хармония.

Какво, тогава, би донесло някой до лично знание на Господа? “И тъй, вярването от слушане, а слушането - от Христовото слово.” (Римляни 10:17). Естествено, молитвата също е ефективна за добавянето на разбирането на някой, както е примерат на последователен Християнски живот. Макар че астрономията и други научни учения на чудесата доведени от Създателя могат да посочят ума на някой в правилната посока, истината на Думата също трябва да дойде през сърцето.

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Д-р Донълд ДеЙънг - адаптирано от Астрономията и Библията: Въпроси и Отговори, 2-ро Издание (Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 176 pp.

Copyright © 2000, Films for Christ, Всички Права Запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index pageChristian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ