Rushing River. Illustration copyrighted.

Věř v Něj a přijmi odpuštění které ti On nabízí.

“Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.” (Jan 1,12).

Viz tuto stránku v: Angličtina
You can have your sins forgiven!

Věř Bohu, abys mohl mít věčný život v nebi.

“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3,16).

Věř Bohu, že naplní Tvůj život.

“Já jsem přišel, aby všichni měli život a měli ho v hojnosti” (Jan 10,10).

Pokračování

Přeložil: Jiří Žalud