Cemetery. Illustration copyrighted.
The most important decision of your life.

Neodkládej je až na jindy! Přijmi Boží dar nového života už dnes!

Do you know…
Co ode mě Bůh očekává?

Bible říká: “Člověk se tedy jen jednou narodí a stejně tak i jednou zemře a pak je soud” (Židům 9,27) Jednou každý z nás bude určitě stát tváří v tvář Bohu Stvořiteli. Co se bude dít u Božího soudu záleží na rozhodnutích, která činíme už teď.

(Příklad modlitby k přijetí Kristova daru spásy)

“Bože, vím, že jsi dobrý a milující. Stvořil jsi tento úžasný svět dokonale. Ale kvůli hříchu byl zkažen a čeká na Tvou obnovu. Vím, že jsem hříšník. Díky, že jsi zemřel místo mne a za odpuštění mých hříchů. Děkuji Ti za nový život, který jsi mi dal, jak na zemi tak i na nebi. Prosím, pomoz mi, abych se Ti odevzdal a žil tak, abys ze mě měl radost. Ve jménu Ježíše Krista, amen”.

(zde je jiný příklad modlitby)


PokračováníPřeložil: Jiří Žalud