Cemetery. Illustration copyrighted.
Viz tuto stránku v: Angličtina
The most important decision of your life.

Neodkládej je až na jindy! Přijmi Boží dar nového života už dnes!

Bible říká: “Člověk se tedy jen jednou narodí a stejně tak i jednou zemře a pak je soud” (Židům 9,27) Jednou každý z nás bude určitě stát tváří v tvář Bohu Stvořiteli. Co se bude dít u Božího soudu záleží na rozhodnutích, která činíme už teď.

(Příklad modlitby k přijetí Kristova daru spásy)

“Bože, vím, že jsi dobrý a milující. Stvořil jsi tento úžasný svět dokonale. Ale kvůli hříchu byl zkažen a čeká na Tvou obnovu. Vím, že jsem hříšník. Díky, že jsi zemřel místo mne a za odpuštění mých hříchů. Děkuji Ti za nový život, který jsi mi dal, jak na zemi tak i na nebi. Prosím, pomoz mi, abych se Ti odevzdal a žil tak, abys ze mě měl radost. Ve jménu Ježíše Krista, amen”.

zde je jiný příklad modlitby —v angličtině

Pokračování

Přeložil: Jiří Žalud