Baby Chick. Illustration copyrighted.
Viz tuto stránku v: Angličtina
Have you put your faith in Jesus?

Už nejsi nadále Bohem považován za hříšníka.
Bůh vidí v Tobě Kristovu spravedlnost (tj. ospravedlnění skrze Kristovo vykoupení a zároveň Kristovo působení v Tobě). „Kdo je v Kristu, je novým stvořením. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!” (2 Korintským 5,17).

Zde jsou další informace, které se Ti mohou hodit a odkazy, kde můžeš najít pomoc:

  • Výběr církve—Když je tolik denominací a náboženství, jak se mohu rozhodnout, která z nich jsou správná a která ne? Odpověď

  • Jistota—Jak si mohu být jistý svou spásou? Odpověď

  • 10 rad—pro nové a rostoucí křesťany. Zde

  • Přátele a rodina—Znáš nějaké křesťanské přátele nebo křesťanskou rodinu, kterou by potěšila zpráva, že jsi přijal Krista?

  • Církev—Znáš nějakou dobrou církev, která by Tě mohla více informovat o Tvém novém životě?

  • Informace o BibliBible—Zde si můžeš přečíst Bibli a dozvědět se více o Božím slově ke všem lidem! Nabízíme Ti jednoletý nebo tříletý časový rozvrh pro četbu Bible. Budeme rádi, když jej využiješ.

  • Boží příběh : Od stvoření k věčnostiBoží příběh—Zde můžeš najít ilustrovaný přehled celé Bible ve vícejazyčné, unikátní prezentaci.

  • Modli se k Bohu! On se o Tebe stará a chce, abys ses k němu se vším obracel. Křesťanství je úzký vztah s Ježíšem Kristem!

Přeložil: Jiří Žalud