Is Jezus Christus het antwoord op je vragen?

Waarom?
Waarom is de wereld zoals hij is? (gevuld met onderdrukking, dood en wreedheden)
Als God alwetend is, almachtig en liefdevol… zou hij dan werkelijk een wereld hebben gemaakt zoals deze? 

Wat voor soort wereld zou je scheppen… als jij God was?

Een wereld zonder lijden
Een wereld waarin men elkaar met vriendelijkheid en rechtvaardigheid behandelde
Een wereld die gevuld zou zijn met liefde, samenwerking en vrijheid

Verbazingwekkend genoeg…

Is dat precies de wereld die God oorspronkelijk schiep.

1. Onze liefdevolle God maakte een perfect paradijs voor de mensheid! (God is de schepper)

Perfectie ‘God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was’(Genesis 1:31)

Geen lijden, dood of onderdrukking - alleen vrijheid om een wondermooi leven te leven.

Aangezien God alles maakte, is hij ook de baas over alles.

God liet de mens de keus om te leven in gehoorzaamheid aan hem of te leven in opstandigheid tegen zijn rechtmatige autoriteit . God was geen genadeloze heerser, hij gaf slechts een simpele regel…


2. De mens demonstreerde zijn keuze van rebellie.

De mens wilde zijn eigen weg kiezen, volgens zijn eigen opvatting van wat goed of slecht was en dus koos hij God ongehoorzaam te zijn. De keus van de mens resulteerde in de zondeval (zonde). Simpelweg gezegd, zonde is ongehoorzaamheid aan God. Hij is de schepper en behoort gehoorzaamd te worden. En wat meer is, God zelf is de standaard van wat goed is. Zonde veroorzaakt geestelijke scheiding van God en fysieke dood. De scheiding kwam tot stand omdat God perfect en puur is. Zijn puurheid kan niet wonen bij de zonde en zijn rechtvaardigheid staat hem niet toe de zonde ongestraft te laten.

Als gevolg van de zonde, werd de natuurlijke wereld ook vervloekt en begon te sterven. De aarde werd minder vruchtbaar en voedsel werd schaars. De mens moest harder werken om minder te oogsten. De mensheid zou ook al spoedig het effect ervaren dat de zonde heeft op menselijke relaties, wat leidde tot wreedheid, moord, begeerte en disharmonie binnen het gezin.

De mensheid ging door met zondigen, ze leefden in rebellie tegen God, de Schepper. Dat is het waardoor de wereld vandaag de dag gevuld is met lijden. De mens moet verantwoordelijkheid nemen voor het vernietigen van de perfectie van Gods schepping.

Vanwege onze zondige aard, kan de mens Gods liefde en gemeenschap niet kennen en ervaren, hoe hard hij mocht proberen om God te bereiken door middel van goede daden, religieuze rituelen of filosofieën. ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.’ Rom. 3:23.

3. Vanwege Gods liefde voor zijn schepping, stierf Jezus Christus voor onze zonden! (God is de Verlosser)

Jezus kwam om van de waarheid over God te getuigen en de prijs te betalen voor de rebellie van de mens.

 • Joh. 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.’

 • 2 Kor. 5:21 ‘God heeft hem (Christus) die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.’ Met andere woorden, Jezus stierf vanwege onze zonden, zodat wij niet de straf hoefden te ondergaan die geëist werd door de ware rechtvaardigheid – eeuwige dood.

Jezus stierf voor onze zonden, en werd opgewekt triomferend over de dood. 1 Kor. 15:22. ‘Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt’ en verder (verzen 54-57) ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning. Dood waar is je angel? De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Jezus Christus is de enige weg waardoor onze zonden vergeven worden en gemeenschap met God te ervaren is, wat resulteert in het eeuwige leven. ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ (Rom. 5:8) Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.’ (Joh. 14:6)

4. Op een dag zal Christus wederkomen en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen:

Een nieuw paradijs voor hen die in hem geloofd hebben en wiens zonden vergeven zijn.

Uiteindelijk zal God het paradijs herstellen. En weer zal er geen dood meer zijn, geen lijden, geen kwaad. Onze ervaringen in deze wereld van moeiten en ploeteren zal slechts een kort moment zijn in een wonderbaarlijke eeuwigheid.

We zullen de eeuwigheid doorbrengen met Gods nieuwe schepping te exploreren… Hoe groots zal dat wel niet zijn! Stel je voor dat je een eeuwigheid hebt om de oneindige schepping te ontdekken van een alwetende, almachtige God!

We zullen God in de hemel prijzen voor zijn werk als schepper en Verlosser, ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ (Openbaring 4:11)

5. Je kunt je zonden laten vergeven en een wonderbaarlijke relatie onderhouden met God, Schepper en Verlosser!

Geloof in hem, ontvang de vergeving die hij u aanbiedt. ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’ (Joh. 1:12)

Vertrouw God voor eeuwig leven in de hemel, ‘Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16)

Vertrouw God voor vervulling in je huidige leven. ‘Ik ben gekomen, opdat ze leven hebben en overvloed.’ (Joh. 10:10)

Dit is de belangrijkste beslissing in je leven.

Stel niet uit tot een andere keer. Accepteer Gods genadegave voor je leven vandaag nog.

De bijbel zegt: ‘Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.’ (Hebr. 9:27) Op een dag staat ieder van ons oog in oog  met de God van de schepping. Wat er tijdens dat oordeel gebeuren zal hangt af van de beslissingen die je nu gaat nemen.

(Voorbeeld van gebed om Christus’ gift van redding te accepteren):
‘God, ik weet dat u goed en liefdevol bent. U schiep deze prachtige wereld perfect. Vanwege de zonde is hij bedorven en hij wacht op uw herstel. Ik weet dat ik een zondaar ben. Danku dat u in mijn plaats stierf en mijn zonden vergeeft. Danku dat u mij een nieuw leven geeft, zowel op aarde als in de hemel. Help me alstublieft om u toegewijd te zijn en een leven te leven dat U welgevallig is. In Jezus’ naam, amen. ‘

Als je dit gebed hebt gebeden kun je ervan verzekerd zijn dat je relatie met Jezus Christus hersteld is. Je wordt door God niet langer als zondaar beschouwd. God ziet Christus’ gerechtigheid in jou. ‘Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ (2 Kor. 5:17)

We zouden graag wat van je horen zodat we je kunnen helpen bij het starten van je nieuwe leven. Andere plaatsen om hulp te zoeken zijn:

 • Ken je een paar christenvrienden of familie die blij zouden zijn om te horen dat je Christus hebt aangenomen?
 • Weet je ergens een goede kerk die je zou kunnen helpen om meer geïnformeerd te raken over je nieuwe leven?
 • Lees de bijbel, Gods woord voor de mensheid.
 • Bid tot God. Hij geeft om je en wil zich aan je openbaren. Christenzijn is een relatie met Jezus Christus!

 • Auteur: Mark Van Bebber van Films for Christ.

  Stuur je brieven naar: Films for Christ | Christian Answers Network (ChristianAnswers.Net) | PO Box 577, Frankfort KY 40602, USA / Vertaald door Josine

  Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch, Japans, Oekraïens