De Kameleon

God gaf de kameleon een verbazingwekkende mogelijkheid; hij kan van kleur veranderen door zich aan te passen aan de kleur van zijn omgeving. Zo valt hij niet op. De bijbel leert ons dat het voor de Isralieten verboden was om bepaalde soorten dieren te eten, dat gold ook voor de kameleon. "…Van de kruipende dieren gelden de volgende voor jullie als onrein: blindmuizen, ratten en muizen, de verschillende soorten padden, gekkos, varanen, hagedissen, skinken en kameleons. (Leviticus 11:29-30).

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.

click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.