Verbannen uit het paradijs

Adams ongehoorzaamheid bracht de zonde in de wereld en maakte, dat God hen uit het paradijs verdreef, uit de tuin van Eden. God plaatste een engel met een vlammend zwaard bij de ingang van de tuin om te verhinderen dat ze zouden terugkeren.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.


click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.