De brandende oven

Sadrach, Mesach and Abednego gehoorzaamden Gods geboden. Ze wilden geen andere god aanbidden. Nebukadressar, de koning van Babylon, was daar niet echt blij mee en hij beval, dat ze moesten worden geworpen in de brandende oven.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.


click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.