De ster van Betlehem

"Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster, die ze hadden zien opgaan, voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was" (Matteus 2:9).

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.

click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.