Jezus stond op uit de dood

Omdat Jezus God is, overwon hij de dood en stond op uit het graf. Doordat Adam zondigde en wij in Adam waren ligt ieder mens onder de macht van de dood. Maar nu, door Jezus, krijgen we het eeuwige leven.

Deze kleurplaat is gemaakt door KidExplorers.com, een bediening van Films for Christ. Copyright. Alle rechten voorbehouden.


click for Kid ExplorersCopyrighted.Copyrighted.