Kid Explorers navigation bar
Story of the man who wanted to see God.
Click me!!

Mozes durfde God die dag niet aan te kijken.

Maar in de daarop volgende jaren, toen hij God meer begon lief te krijgen en te begrijpen, leek het er wel op, dat Mozes vaak hieraan terugdacht en er eigenlijk spijt van had dat hij niet eventjes had gekeken.

God was zo vlakbij geweest, vlak voor hem, en hij had de kans van zijn leven gemist!

Misschien heeft hij wel gedacht: "O, als ik nog eens een tweede kans zou kunnen krijgen, wat zou ik dan graag God zien."

Mozes zag veel verbazingwekkende wonderen van God in de jaren die daarop volgden. Hier volgen een paar van die wonderen.

 • Vuurkolom
 • Doortocht door de Rode Zee
 • Water veranderd in bloed
 • Water uit een rots
 • Manna uit de hemel

  Dit alles maakte, dat hij er nog meer naar verlangde om God te zien.

  Click Here!
 • click for Kid Explorers
  HOME