Kid Explorers navigation bar
Story of the man who wanted to see God.
Click me!!

Nadat Mozes de Isralieten uit hun slavernij in Egypte had geleid, begonnen ze aan een lange reis door de woestijn. Ze trokken de Sina woestijn binnen en sloegen hun kamp op tegenover een berg. Hier gebeurde er iets ontzagwekkends.

Het begon met bliksem en onweer en er kwam een dichte wolk over de berg.

Toen kwam er een geluid van een geweldige trompet. (Waarschijnlijk werd er op geblazen door een engel) Iedereen in het kamp beefde van angst.

Toen leidde Mozes het volk buiten het kamp, om God te ontmoeten en ze stelden zich op aan de voet van de berg. Er kwam allemaal rook uit de berg Sina, omdat de Here der Heren neerdaalde met vuur. De rook kolkte omhoog, zoals rook uit een kachel, de berg begon heftig te beven en het geluid van de trompet werd harder en harder.

Toen sprak Mozes en de stem van God antwoordde hem. De Heer daalde neer op de top van de Sina en Hij riep Mozes naar boven. Dus Mozes ging."

Click Here!

click for Kid Explorers
HOME