Kid Explorers navigation bar
Story of the man who wanted to see God.
Click me!!

In de daaropvolgende dagen, vertelde God Mozes veel belangrijke zaken. Mozes schreef dat allemaal op. Ze staan nu in de Bijbel.

Maar gedurende deze dagen op de berg, had Mozes nog steeds geen kans gehad om God werkelijk te zien. Hij kon wel zien waar God was, maar God was altijd verborgen in de wolken of in het vuur. Kon ik maar even een glimp van Hem opvangen, dacht Mozes. Click Here!

click for Kid Explorers
HOME