Kid Explorers navigation bar
Story of the man who wanted to see God.
Click me!!

Tenslotte had Mozes de moed om het te vragen. God was zo blij met Mozes en Hij vond het goed.

Maar God waarschuwde: "Je kunt mijn gezicht niet zien." Geen zondig mens kan ooit Gods gezicht zien en in leven blijven. Maar voordat Mozes God mocht zien, deed Hij iets om Mozes te beschermen.

God wilde niet, dat Mozes Hem per ongeluk zou zien en sterven.

God zei tegen Mozes, "Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden." En zo gebeurde het ook!

Click Here!

click for Kid Explorers
HOME