Was Nostradamus een profeet?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars

Portrait of Nostradamus. Courtesy of Films for Christ.Nostradamus is een familienaam. Hij was het onderwerp van een belangrijke Hollywoodfilm. Duizenden boeken zijn geschreven over hem en over zijn ongelofelijke voorspellingen. De bladen citeren hem. Videozaken verkopen documentaires over zijn werk. Zijn leven en profetieën zijn verschenen met andere beroemde in A & E’s “Biografie”. En dit is waarom:

“Naarmate de tijd voortschrijdt moeten we ons realiseren dat Nostradamus nauwkeurig heel veel gebeurtenissen voorspelde, van een Engelse zeeslag op Spaanse schepen vol schatten te Cadiz tot aan Adolf Hitlers oorlogsdaden; van de uitvinding van de onderzeeër, het vliegtuig en de ballonscheepvaart tot aan de eeuw van ruimtestations en nucleaire oorlogen.” (Predictions, Fisher and Commins).

Voeg hieraan toe de uitvinding van de radio, de lamp, de grote brand van Londen, de moord op Kennedy, de mens op de maan en zelfs wordt de naam Amerika in de profetie genoemd en dan we kunnen begrijpen waarom men zo hoog van hem opgeeft. Laten we nu eens een kijkje nemen naar een paar van die beroemde profetieën van Michel de Nostredame en hun ongelofelijke vertalingen vanuit het Frans in het Engels.

 1. De uitvinding van de radio en de peerlamp.

  Als het dier wordt getemd door de mens
  Na grote inspanningen en moeite begint te spreken
  De bliksem zo gevaarlijk voor de staf
  Zal genomen worden van de aarde en losgelaten in de lucht (C3 Q44)

  Het dier in deze kwatrijn dat getemd wordt door de mens en dat na grote inspanning en moeite, begint te spreken is de radio (Nostradamus and the Millennium, John Hogue, blz. 80). De bliksem is de lamp.

  Experts vertellen ons dat de profeet visioenen zag van de lamp en andere uitvindingen met zo’n helder beeld, dat hij zowat verleid werd om ze vanuit de toekomst over te zetten naar zijn eigen tijd. Men vertelt ons dat hij gewoon verbijsterd was bij het proberen in eigen woorden te zeggen wat hij in de toekomst zag, 300 jaar voordat datgene wat hij had geprofeteerd zou gebeuren.

 2. Wordt Amerika werkelijk genoemd in de profetie?

  De regeringsmacht is overgelaten aan twee, ze zullen hem slechts voor korte tijd houden,
  Na drie jaar en zeven maanden zullen ze de oorlog ingaan.
  Hun vaartuigen zullen in opstand komen tegen hen
  De overwinnaar geboren op Amerikaanse grond. (C4 Q95)

  Dit is woord voor woord geciteerd uit Nostradamus and the Millennium (blz. 149) Ongelofelijk, Amerika wordt inderdaad vermeld in deze voorspelling door de grote profeet (in de vierde zin). Dit is duidelijk de revolutie oorlog tegen Engeland. Er wordt aan schepen gerefereerd en er is zelfs een toevoeging bij wie de oorlog gaat winnen.

  Echter er is een klein probleempje met het kwatrijn. Hier is hetzelfde woord voor woord kwatrijn overgenomen uit The Complete Prophecies of Nostradamus (blz. 142):

  De regering gelaten aan twee zij zullen niet houden het lang,
  Drie jaar en zeven maanden voorbijgegaan zijnde,
  De maagden(nonnen) zullen tegen hen in opstand komen,
  De jongste zal zijn de overwinnaar van “het Armorick land (C4 Q95)

  Laten we eens kijken of de auteur datgene oppakt dat er geworden is van het Armorick land in de vierde regel spreekt werkelijk Nostradamus over de Verenigde Staten van Amerika:

  “Dit stelt voor een Koninkrijk dat aan twee gelaten wordt, die het zullen houden maar een korte tijd. Hun titel zal worden uitgedaagd door twee nonnen.”

  Hier volgt hetzelfde kwatrijn van Edgar Leoni's Nostradamus and His Prophecies:

  Het gebied overgelaten aan twee zullen houden het erg kort
  Drie jaar en zeven maanden voorbijgegaan zullen zij oorlog maken
  De twee maagden zullen rebelleren tegen elkaar
  Overwinnaar de jongere in het land Brittany. (C4 Q95)

  Laten we eens zien of Edgar vindt dat met het “land Brittany” de Verenigde Staten wordt bedoeld.

  “… of ‘Armenië.” Nogal twijfelachtig, tenzij het kwatrijn gaat over een Turkse of Perzische prins.

  Het beroemde Engelse medium Doris Collins houdt vol, dat ze wel eens contact heeft gehad met de dode Nostradamus en ze kwamen te spreken over zijn Katholieke geloof. Hij zei haar (waarschijnlijk in het Engels):

  “Ik werd als Jood geboren en ofschoon ik van godsdienst veranderde, verandert er niets aan het feit, dat ik als Jood ben geboren.”

  ‘t Is wel erg dat ze hem niet vroeg waarover hij hier sprak in dit kwatrijn.

 3. Het noemen van de naam Adolf Hitler.

  Adolf Hitler werd geboren in Oostenrijk en verdiende een schamel loontje in zijn jeugd als kunstschilder in Wenen. Hij ging in het Duitse leger bij het uitbreken van Wereldoorlog 1 en diende als korporaal in de loopgraven. Toen Duitsland zich overgaf in 1918 raakte hem dit zo erg, dat hij de politiek in ging. Hij nam een kleine extremistische partij over die genoemd werd de Nationaal Socialistische Arbeiders Partij, of de “Nazi’s” Hij faalde bij zijn machtsgreep in 1923, werd gearresteerd en in de gevangenis gegooid voor vijf jaar. Hier schreef hij zijn politieke filosofie: Mein Kampf (Mijn strijd).

  Hitler hield er extreme nationale en racistische overtuigingen op na, met een wilde haat tegen de Joden. Maar nadat de Duitse economie in elkaar stortte in 1929, begonnen veel Duitsers op hem te stemmen. In 1932 werden de Nazi’s de grootste partij in Duitsland. Het volgende jaar werd Hitler aangesteld als kanselier van Duitsland. Hij elimineerde al gauw elke oppositie en wierp zich op tot Fuehrer.

  In 1939 na het Duitse leger weer te hebben opgebouwd viel hij Polen binnen en bracht zo zijn land in de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de oorlog begon hij met zijn “Endloesung”—de vernietiging van het Joodse volk. Hij speelde het klaar om zes miljoen mensen te vermoorden.

  Na twee jaar oorlog werd hij de overwinnaar over het grootste deel van Europa, maar dit was maar voor korte duur. In 1945 versloegen de geallieerden zijn legers. Op 30 april 1945 pleegde hij zelfmoord in zijn bunker in Berlijn en de laatste Duitse legers gaven zich over op 8 mei van hetzelfde jaar.

  Experts hebben ons jaren wijsgemaakt, dat Nostradamus werkelijk de naam noemde van deze Duitse dictator in zijn profetieën. Laten we dan eens even beter kijken naar wat er staat (deze kwatrijnen zijn direct overgenomen uit The Complete Prophecies of Nostradamus, Henry C. Roberts-Occult Edition: “De enige onverkorte definitieve editie van de authentieke woorden van Nostradamus sinds 1672”):

  In het jaar dat spoedig gaat komen en niet ver van Venus
  De twee grootste van Azië en Afrika
  Zal gezegd worden te komen van de Rijn en Ister (Donau)
  Gehuil en tranen zullen zijn in Malta en op de Italiaanse kust (C4 Q68)

  Dit is de pijler waarop de Hitler interpretatie berust. Als je het nog niet zelf ontdekt hebt, de naam Hitler staat op de derde regel van het kwatrijn: Ister.

  We kijken nu naar hetzelfde kwatrijn, deze keer uit Nostradamus and His Prophecies (Occult sciences) door Edgar Leoni, 1982, Bell Publishing Company, New York:

  In de plaats erg dichtbij niet ver van Venus,
  De twee groten van Azië en van Afrika,
  Van de Rijn en Lagere Donau zullen ze gezegd worden te zijn gekomen
  Schreeuwen, tranen te Malta en de Ligurische zijde (C4 Q68)

  Hitler is hier verworden tot “De lagere Donau”. Maar er is meer bewijs in andere kwatrijnen dat dit echt Hitler is waar de profeet naar verwijst:

  De grote van Mayence om een grote dorst te lessen,
  Zal worden beroofd worden van zijn hoge waardigheid
  Zij die uit Cologne zijn zullen hem zo erg betreuren
  Dat de Grote Groppe gegooid zal worden in de Rijn. (C6 Q40)

  Daar is de Fuehrer weer. Hier wordt hij geciteerd als de Grote Groppe. Als je het nog niet gelooft, dan volgt er verder commentaar. Dit keer is dat een actuele voorspelling die Hitler en Mussolini noemt evenals Mussolini’s vlucht naar Duitsland nadat hij zijn macht verloor en daarna de eventuele vernietiging van de dictators:

  Het jaar daaropvolgend ontdekt zijnde door een vloed
  Twee chiefs verkozen, de eerste zal niet standhouden
  Te vluchten van schimmen, voor een zal zijn een toevlucht
  Dat huis zal geplunderd worden dat de eerste zal bevatten. (C9Q4)

  Tenslotte zien we de dood van Hitler, en nu gevonden onder de meer dan duizend profetieën van Nostradamus:

  Hij die door ijzer zal vernietigen zijn vader, geboren in Nonnaire,
  Zal in het eind dragen het bloed van de gorgoon
  Zal in een vreemd land maken alles zo stil,
  Dat hij zichzelf zal verbranden, en zijn tweemondigheid (C8 Q79)

  He lijkt erop dat er met de waarheid expres een loopje wordt genomen. Anderen hebben ook al deze inconsistentie ontdekt:

  “Sommige van deze interpretaties lijken opzettelijke verdraaiing te zijn van de historische feiten, Bij voorbeeld, verzen die verwijzen naar ‘Hister’ werden door sommige commentatoren toegedicht aan Hitler; maar Hister is doodgewoon de latijnse naam die Nostradamus gebruikte voor de rivier de Donau. Inderdaad verwijst de ziener in een kwatrijn naar de totstandkoming van een brug over de Hister.” Visions & Prophecies, blz. 20 (Time-Life Books).

  Dus als het de Fuehrer is dan lijkt het er op dat er een brug over zijn rug werd aangelegd.

 4. Het vallen van de atoombom:

  Op 6 augustus 1945 liet de USA de eerste atoombom vallen op de Japanse stad Hiroshima. Toen de bom ontplofte kwam er een witte wolk als een enorme paddestoel 50.000 voet hoog in de lucht. Er kwam een verblindende uitbarsting van licht door de stad heen. Alles wat overbleef van Hiroshima waren ruïnes en as. Meer dan 80.000 mensen werden gedood in de onmiddellijk daaropvolgende luchtdruk.

  Velen geloven dat Nostradamus naar deze gebeurtenis verwees in de volgende profetie:

  Nabij de havens tussen twee steden,
  Er zal gebeuren twee gesels de een daarvan was nooit tevoren gezien
  Hongersnood, pest binnenin, mensen uitgehaald door het zwaard
  Dan schreeuwen voor hulp van de grote onsterfelijke God! (C2 Q6)

  Expert John Hogue legt uit:

  “De woorden van dit kwatrijn, genummerd met een zes, doelen waarschijnlijk op 6 augustus 1945, de dag dat Hiroshima werd verwoest, houden de profeet in grote afschuw terwijl hij getuige is van de twee Japanse havens die geofferd worden op het altaar van de naderende Nucleaire Eeuw.”(Bladzijde 89, Nostradamus and the Millennium).

  Echter, Jean-Charles de Fontbrune, de auteur van het “sensationele vervolg op de bestverkochte en definitieve Nostradamus: Countdown to Apocalypse” interpreteert dezelfde profetie (C2 Q6) een beetje anders.

  “Duidelijk voorspelt dit de Berlijnse muur die de stad in twee delen verdeelt. Twee steden bij de poort.”(Brandenburg)
 5. De voorspellingover de Franse president Charles de Gaulle (1958-1970):

  In zijn boek Nostradamus and the Millennium, citeert John Hogue rechtstreeks C9 Q33 (bladzijde 93), waar de profeet werkelijk de naam zou noemen van de Gaulle:

  “… want drie keer iemand met de achternaam de Gaulle zal Frankrijk leiden…”(regel 2 van het kwatrijn).

  Hier is nu hetzelfde C9 Q33 uit The Complete Prophecies of Nostradamus door Henry C. Roberts--herdrukt in 1982 (bladzijde 289):

  Herculus, Koning van Rome en Denemarken,
  Van Frankrijk drie Guyon van achternaam
  Zullen Italië doen beven en een van Venice,
  Hij zal zijn boven alle beroemde monarchen. (C9 Q33)

  President de Gaulle is hier verworden tot “drie Guyon” Hier is Henry C. Roberts (de Gaulle-less) interpretatie van de profetie:

  “We geloven dat de ‘Hercules’ verwijst naar de sterke en beroemde Napoleon, waar heel Europa voor beefde.”

  President de Gaulle is eigenlijk Napoleon.

  Maar Edgar Leoni in zijn publicatie: Nostradamus and His Prophecies, vertaalt hetzelfde kwatrijn:

  Hercules Koning van Rome en van “Annemark,”
  Met de bijnaam van de chief van driemaal Gaul,
  Italië en de ene van St. Mark om te beven,
  Eerste monarch beroemd bovenal. (C9 Q33)

  Zijn commentaar op “Gaul” is:

  “… dat is… de bijnaam van de vroegere (58-49 v.C.) heerser van Gaul, Keizer of imperator, een titel die werd gedragen door de (heilige) Romeinse keizer.”(blz. 391)

  Kies maar uit: de Gaulle, Napoleon of Ceasar.

 6. De landing op de maan:
  Hij zal komen naar de hoek van Luna,
  Waar hij zal worden genomen en gezet in een vreemd land,
  De groene vruchten zullen zijn in grote wanorde,
  Een grote schande, voor een zal zijn grote prijs. (C9 Q65)

  Hier is wat door sommigen genoemd wordt: een ‘opmerkelijke voorspelling”van de mens die op de maan landt. Echter, Edgar Leoni, de auteur van Nostradamus and His Prophecies, becommenterieert dit Lunacitaat:

  “De mogelijkheden hier zijn talrijk. Waarschijnlijk Lunigiana.”
 7. De moord op president Kennedy en senator Robert Kennedy:

  In 1960 op de leeftijd van 43 jaar werd John F. Kennedy president van de Verenigde Staten. Hij was de jongste man die ooit werd verkozen tot het ambt van president. Hij werd geboren in Brookline, Massachusetts en diende in de zeemacht van de Verenigde Staten tijdens Wereldoorlog II, ontkwam ternauwernood aan de dood toen de boot waar hij het commando over voerde onder vuur werd genomen door een Japans oorlogsschip en zonk. Hij diende als een democratisch vertegenwoordiger voor Massachusetts en werd later gekozen in de Senaat.

  Tijdens zijn presidentschap toonde hij grote kracht gedurende de moeilijke “Cubaanse Missile Crisis” van 1962. In 1963 tekende hij een nucleair verdrag met de Sovjet Unie, en in november van hetzelfde jaar, werd hij tragisch vermoord in Dallas, Texas.

  Experts houden vol dat het volgende kwatrijn een duidelijke voorspelling is van de moord op president Kennedy en zijn broer:

  De grote man zal getroffen worden overdag door een donderslag
  De slechte daad voorspeld door de drager van een petitie:
  Volgens de voorspelling een ander valt in de avond.
  Conflict in Reims, London, en pestilentie in Tuscany. (Cl Q26)

  President John Fizgerald Kennedy werd beschoten en vermoord kort na twaalf uur in de middag in Dallas, Texas, op 22 november, 1963. Zijn broer werd gedood een paar minuten na enen in de ochtend in Californië. Men zegt dat Jean Dixon, een van de vooraanstaande spiritisten van deze tijd zijn moord voorspelde in augustus 1952, dus elf jaar ervoor. Ze beweert dat ze knielde voor een standbeeld van de maagd Maria toen het visioen tot haar kwam.

  De experts die geloven dat deze profetie slaat op de Kennedy broers geloven ook dat Nostradamus aangaf dat de derde broer Edward Kennedy president van de Verenigde Staten zou worden.

  Dat is een interpretatie. Hier is nog een uitleg van hetzelfde kwatrijn van een andere uitnemende expert, die zegt dat het was:

  “De overname van Tjechoslowakije door Hitler, het ontslag van president Benes, de onenigheden over de zaak tussen Frankrijk en Engeland en de gruwelijke waarschuwing voor de consequenties van zijn verraad, worden allemaal beschreven in deze profetie.” (Henry C. Roberts, page 17, The Complete Prophecies of Nostradamus).
 8. De space shuttle tragedie
  Negen zullen apart gezet worden van de mensenkudde
  Gescheiden van oordeel en raad:
  Hun lot zal bepaald worden bij vertrek…
  … lijn onrijp fruit zal de bron zijn van groot schandaal
  Grote schande, voor de ander grote prijs (C1Q8 1)

  Slechts weinigen kunnen de gruwel vergeten van de space shuttle tragedie. Hier is de interpretatie door John Hoque, de auteur van Nostradamus and the Millennium (hij gaat maar snel voorbij aan het feit dat er zeven astronauten waren in de Challenger tragedie, en geen negen als voorspeld door Nostradamus):

  “Behalve voor een vergissing in aantal komt Nostradamus verbazingwekkend dichtbij in het beschrijven van de grootste tragedie in de ruimtevaart. Op 28 januari 1986, 71 seconden na vertrek werden zeven astronauten van het spaceship Challenger gedood toen brandbaar gas lekte uit de linker raketaandrijver, wat hen betrok in een geweldige explosie.

  “NASA – het USA ruimte agentschap – onderging zijn eigen Watergate gedurende de volgende maanden van onderzoek, dat scheurtjes ontdekte in het ontwerp en foute besluiten die leidden tot het lanceren van de Challenger.

  De V.S. ruimtevaartonderneming werd zwaar onder vuur genomen omdat ze hun astronauten lieten vertrekken op het onrijpe fruit van verkeerde raketbesturingen om maar te bezuinigen op het ruimtebudget.

  Gedurende dezelfde periode ging het Sovjet ruimteprogramma rustig door met het volledig ondersteunen van zijn regering en de mensen tot grote prijs van de ander.”

  Hier volgt exact dezelfde profetie van de pen van Henry C. Roberts (The Complete Prophecies of Nostradamus):

  Van de menselijke kudde, negen zullen worden apart gezet,
  Verdeeld worden in oordeel en raad,
  Hun bestemming zal moeten worden verdeeld,
  Kappa, Theta, Lambda, dood, verbannen, verstrooid. (CI Q81)

  Hier is zijn interpretatie:

  “Het Supreme Court van de Verenigde Staten, bestaande uit negen leden wordt hier mee bedoeld, evenals de Ploituro van de U.S.S.R. Meer dan eens heeft dood en ontslag betrekking gehad op beide lichamen.”(blz. 36)
 9. Probeer de eigen interpretatie:
  Een schat verstopt in de tempel door Hesperiaanse burgers,
  In de zelfde verberging in een geheime plaats,
  De hongerige herten zullen veroorzaken de tempel zich te openen,
  En weer nemen en roven een vreesvolle prooi in het midden.

  De uitleg:

  “De schat (goud) geplaatst in de tempel (Fort Knox) door Hesperian (Westerse) burgers. Economische chaos en opstanden zullen veroorzaken een poging om Fort Knox te bestormen.` (Henry C. Roberts)

  In deze profetie kijkt Nostradamus ver in de toekomst en ziet een beroving van Fort Knox plaatsvinden.

  Gooi genoeg zwarte verf op een witte muur en de eenvoudige mens ziet er het gezicht van Jezus in en lichtkandelaren tot zijn eer.

  De interpretaties van de profetieën van Nostradamus zijn fantastisch in de werkelijke zins des woords. Maar ondanks de verbeelding van overijverige vertalers zijn er een paar fascinerende profetieën die uit de pen van de Franse profeet kwamen. Hij voorspelde onderzeeërs, vechtpiloten en hij voorspelde zelfs een tijd dat mensen veilig door de lucht zouden reizen:

  Pestilentie uitgedoofd, de wereld wordt klein
  Voor een lange tijd zullen de landen bewoond worden in vrede.
  Mensen zullen veilig door de lucht reizen, over land en zee en golven.
  Dan zullen oorlogen weer beginnen (Cl Q63)

Hoe kreeg hij die ongelofelijke inzichten? Dat zullen we zien in het volgende hoofdstuk.

Translated by: Josine

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uitgegeven door Films for Christ. Web page Copyright © 2001, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven in bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY