Sociale Issues & Regering
Antwoorden op vaak gestelde vragen
.
gold bar
Faith | Domein Gids | Contact
 Home
 De christelijke levenswandel
 Regering en politiek
 Wetenswaardigheden en Legenden over steden
 Amusement, Media
 Abortus/Pro-life
 Onderwerpen over racisme
 Openbaar onderwijs
 Amerika's Christelijke erfenis
 Religion
 Online Christelijk winkelen

ANDERE BRONNEN die te vinden zijn bij ChristianAnswers.Net

Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?

click for Kid Explorers
Leuke lessen voor kinderen


Maak een multimediareis door de Bijbel. Hoor en lees een opsomming van de belangrijkste verhalen uit de Bijbel, in chronologische volgorde. Geschikt voor elke leeftijd.

Klik hier voor gratis on-line film…


Christian Answers WebBible

Lees zelf de Bijbel. Onze speciale online editie is gemakkelijk te gebruiken (lees, blader of zoek). Als de Bijbel nieuw voor u is, begin dan met het Johannes evangelie..

Films for Christ


Voorbehoud: Vanzelfsprekend zijn niet alle antwoorden die wij geven compleet en uitputtend. Ofschoon alle leden van Christian Answers Network Team Member Organisions het in het algemeen eens zijn in hun interpretatie van de Bijbel, zijn de individuele opvattingen die hier weergegeven worden natuurlijk voor rekening van de auteurs en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van alle Team Organisatie leden.christiananswers.net

Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein GidsVERTALINGEN: English | Bahasa Indonesia (Indonesisch) | Magyar (Hongaars) | Spanish (Spaans)

Abortus / Pro-life

Onderzoek God’s allergrootste wonder… het LEVEN. Lees de waarheid over de ontwikkeling van de foetus, en meer, met doorslaggevende antwoorden over vele argumenten pro-life/pro-choice! Een frisse leerzame benadering van vragen over: "Is de ongeborene minder dan menselijk?", "Heeft de vrouw niet de zelfbeschikking over haar eigen lichaam?", "Is abortus toegestaan in geval van verkrachting of incest?", en nog veel meer. GA

De christelijke levenswandel

Wat is de onvergefelijke zonde? Wat maakt zonde onvergefelijk? Antwoord

Is de nieuwe moraal acceptabel voor het huidige christelijke gedrag? Antwoord
Is de nieuwe moraal (Gelegenheids ethiek) iets nieuws?

De vervolgde kerk - Waarom en hoe moeten we bidden voor de vervolgde christenen? Antwoord
Informatie en tips over effectief bidden voor hen die lijden om hun geloof.

Verleiding - Hoe kun je het hoofd bieden aan verleiding? Antwoord… in het Engels
High-tech en oeroude verleiding lijken vandaag de dag wel overal op de loer te liggen. Hoe kan een christen de beheersing krijgen over zijn gedachten en handelingen en ontsnappen aan het desastreuze pad waar verleiding ons naar toe lokt?

Gokken - Is het voor christenen geoorloofd om met loterijen mee te doen of met een andere vorm van gokken? Antwoord… in het Engels
De Bijbel heeft nergens een specifiek verbod voor gokken, maar God geeft wel aanwijzingen waar we ons aan moeten houden.

Roken, gokken, enz. - Waaraan kan ik weten, of iets wel of niet verkeerd is? Antwoord… in het Engels
Is het verkeerd om voor de gezelligheid te drinken, dansen, roken, enz.? Hier volgen een paar richtlijnen, die christenen, jong of oud, kunnen helpen bij hun besluitneming, of ze bepaalde dingen wel of niet moeten doen.

Bent u God dankbaar? Lees wat de Bijbel hierover zegt. Doe uw bedankje op de post om anderen te bemoedigen. GA

Milieu - Wat is de verantwoordelijkheid van de mens? Antwoord… in het Engels
Hoe betrokken moeten christenen zijn bij het milieu ? In hoeverre moeten we zorgdragers voor het milieu zijn?

Klonen: Goed of fout? Antwoord… in het Engels

Regering & politiek

Scheiding tussen kerk en staat - Wanneer werd deze wet ondertekend en waar kan men hem vinden? Antwoord… in het Engels

Waar moeten christenen de grens trekken in hun pogen om van Amerika een christelijke natie te maken? Antwoord… in het Engels
Er is een grens, die een natie overgaat, als men de vrije uitoefening van een geloof, alswel de vrijheid van geweten belemmert. In Amerika is deze grens verlegd in de loop der jaren. Waar ligt die grens nu?

Stemmen - Hebben Christenen de plicht om te stemmen? Antwoord… in het Engels

Moeten christenen politieke macht zoeken of moeten we ons alleen richten op evangelisatie? Antwoord… in het Engels
In die schimmige wereld van de politiek te vertoeven, dat is doorgaans wel het laatste wat christenen wensen. Maar moeten christenen zich toch meer beijveren om op politieke posten te zitten? Hier zijn een paar meningvormende redenen waarom wij, ambassadeurs van Christus, er niet voor terug moeten deinzen, om een functie uit te oefenen in de regering.

Patriottisme - Moet men als christen beslist vaderlandsgezind zijn? Antwoord… in het Engels

Politieke correctheid - Hoe belangrijk is dat? Antwoord… in het Engels

Wat voor een rol moet moraliteit spelen in de politiek? Antwoord… in het Engels

Moeten politieke leiders karakter hebben? Antwoord… in het Engels
De schandalen rond Amerika's politieke leiders doen de vraag oprijzen of karakter ook meespeelt in een leider. Deze topic wordt behandeld vanuit het oogpunt van Bijbels en Amerikaans historisch gezichtspunt.

Heeft de Amerikaanse regering nog wel de Tien Geboden nodig? Antwoord…in het Engels
Over de Tien Geboden wordt de laatste tijd heel veel gedebatteerd in Amerika, ze staan in de belangstelling. Hier is een overzicht van historische en hedendaagse gebeurtenissen wat betreft wereldbefaamde wet, die God ons 3000 jaar geleden heeft gegeven.

Welke rol zou de Bijbel en het christendom in Amerika moeten spelen? Antwoord… in het Engels
Er wordt vaak beweerd, dat er een scheiding tussen kerk en staat moet zijn, daarmee wil men de invloed van de christenen op de samenleving terugdringen. Is dit soort censuur wel geoorloofd en in het belang van de Verenigde Staten?

Wat is legaal toegestaan voor studenten op de Openbare scholen van Amerika? Antwoord… in het Engels

Wordt de religie van Seculair Humanisme op openbare Scholen geleerd? Antwoord… in het Engels


Wetenswaardigheden

De lange dag van Joshua - Hebben de NASA computers onderzocht of dat waar is? Antwoord… in het Engels
Weer een nieuwtje dat inspeelt op de naïviteit van sommige christenen.

Charles Darwin— Was hij een christen? Geloofde hij in God? Heeft hij het evolutionisme herroepen toen hij stierf? Antwoord… in het Engels

Nostradamus - Heeft hij voorspeld dat de Twin Tours in New York vernield zouden worden? Antwoord… in het Engels

U.S. Post Bedrijf - Wil dit bedrijf belasting gaan heffen over e-mails om zodoende hun verlies te dekken? Antwoord… in het Engels
Lees de waarheid over dit veelbesproken onderwerp.

Procter & Gamble - Is dit bedrijf satanisch? Antwoord… in het Engels
Weer een nieuwtje, waar christenen geen raad mee weten.

Racisme

Photo copyrighted.Zie onze uitgebreide sectie over - Racisme, rassenkwesties en christendom - vragen en antwoorden index


Openbaar onderwijs

Leven we moreel in het Stenen tijdperk? Antwoord… in het Engels
Filosofe Christina Sommers beweert, dat jongemensen vandaag de dag lijden aan “cognitive morele verwarring.” Ze hebben niet alleen moeite met te onderscheiden tussen goed en kwaad - ze vragen zich zelfs af of zulke waarden eigenlijk wel bestaan. De bedreiging die er van dit morele relativisme uitgaat op de maatschappij, is groter dan enig ander gevaar van buitenaf.

Godsdienstige uitingen - Wat is op de openbare scholen van de V.S. wettelijk aan studenten toegestaan? Antwoord… in het Engels
Als het gaat over je christelijk geloof op school uit te dragen, zijn veel leerlingen (en bestuurders) in verlegenheid over wat wettelijk is toegestaan. Wat mogen leerlingen wettelijk doen en wat is verboden? (Gebed in de klas, de Bijbel op school, Bijbelclubs, traktaten, werkstukken over religieuze thema's, religieuze kunst, enz.) Ons antwoord voorziet in en handige lijst van wel- en niet-toegestane dingen.

Wordt de godsdienst van het werelds humanisme op scholen onderwezen? Antwoord… in het Engels
Is godsdienst wel echt uitgebannen op onze openbare scholen? Of is de godsdienst gewoon in een ander jasje teruggekomen, van het geloof in God tot belijdenis van “Er is geen God?”

Amerika's Christelijke erfenis

U.S. Flag. Photo copyrighted. Was George Washington een christen? Antwoord… in het Engels
Veel goedopgeleide mensen van vandaag de dag willen ons wijs maken dat de ' founding fathers' de oprichters van ons land, geen christenen waren. Hier is een overtuigend kijkje in Washington's geestelijke privé-leven.

Thanksgiving Day - Wat is de oorsprong van dit jaarlijks terugkerende Amerikaanse feest? (uitgebreid) Antwoord… in het Engels
Amerikanen worden met de neus op de feiten gedrukt over de werkelijke reden dat Thanksgiving wordt gevierd. Dit feest werd zoveel jaren geleden ingesteld door de Pelgrims met hun diepe geloof in God. Zie ook Abraham Lincoln's 1863 Thanksgiving Proclamation.

Amusement, Media


Wat kan er gedaan worden om de waarden en normen van Hollywood te veranderen? Antwoord… in het Engels
Hebt u het gevoel, dat het enige dat u kunt doen voor Hollywood is hen te veroordelen? Gelukkig voelen niet alle christenen met u mee. Kijkt u eens wat anderen doen en wat u kunt doen om de waarden van de waardenveranderaars te veranderen!

Amusement, Media - Leidt het of volgt het de samenleving? Antwoord… in het Engels
Het gemiddelde Amerikaanse gezin brengt meer dan zes uur per dag door met films, tv of video's te bekijken. Dit moet wel effect hebben op de Amerikaanse samenleving. Dus wie leidt wie eigenlijk?

Film kijken - Welke christelijke informatiebron zijn er om mij te helpen goede films te kiezen? Antwoord… in het Engels
Onwetendheid is geen excuus meer! Lees waar u eerlijke, accurate informatie kunt krijgen over het huidige amusementsaanbod. Mis deze gids niet, die u instaat stelt om een goed gezinshoofd te zijn wat betreft het amusement, dat uw gezin tot zich neemt.

Waarom gaat Hollywood maar door met het produceren van immoraliteit? Antwoord… in het Engels
Zijn de producers in Hollywood te vergelijken met kwade menseneters die erop uit zijn om de samenleving zoals we die kennen te vernietigen? Had u dat gedacht? U bent misschien wel gedeeltelijk verantwoordelijk voor de decadentie in de media van vandaag de dag.

TV kijken - Moet ik me zorgen maken over het kijkgedag van mijn gezin? Antwoord… in het Engels
Tegen het zesde jaar heeft het gemiddelde Amerikaanse kind al meer tijd doorgebracht met tv kijken dan in zijn hele leven met zijn ouders te spreken ! Laat u gelegenheden voorbij gaan om uw kinderen goede normen en waarden bij te brengen, zodat ze het goede kiezen en het kwade verwerpen wat betreft hun amusementskeuzes? Traditionele gezinshoofden kunnen maar geen grip krijgen op het gebruik van de "25-inch sewer pipe" in hun huis.

Hoe wordt het gezin aangetast door al het geweld op de tv? Antwoord… in het Engels
Hoe gewelddadig is uw woonkamer? Geweld neemt ontzettend toe in de huidige samenleving. Wees er verzekerd van, dat de juiste soort boodschappen in uw huis weerklinken. Wat uw kinderen zien op de tv bepaalt hoe zij tegen de werkelijke wereld aankijken.

Hoeveel tv is te veel tv? Antwoord… in het Engels
Veel volwassenen denken niet dat de tv een negatieve invloed heeft op hun kinderen of op henzelf, maar wat zijn de feiten over de hedendaagse tv generatie?

Films voor therapie -Wat voor films zou u aanraden? Antwoord… in het Engels
Films kunnen de dialoog openbreken en genezend werken. Ze helpen mensen om zelf hun mening te bepalen, of de mening van anderen in een ander licht te zien. Check deze unieke lijst van 48 toppers.

Is Harry Potter onschuldig? Antwoord… in het Engels


Page translated by: Josine


gold bar
christiananswers.net

Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids