Is christelijke rockmuziek aangenaam voor de Heer? Is elke stijl van christelijke muziek toegestaan zolang het God verheerlijkt?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Omdat er een labeltje aanhangt van ‘christelijk’ is christelijke muziek niet per se goed. Omdat er een labeltje aanhangt van ‘werelds’ is de muziek niet per se slecht. Er zijn twee fundamentele elementen in muziek: 1) er is de muziek ‘an sich’ het arrangement en de uitvoering. 2) dan heb je nog de tekst, de woorden. Beide componenten moeten God verheerlijken (1 Kor. 10:31). Ik denk dat dit wil zeggen de dingen te doen met de juiste houding of bedoeling.

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus (Col. 2:8)

De tekst: Ten eerste moeten de woorden van het lied niet ingaan tegen de leer van de bijbel. Christelijke zangers/songwriters zijn over het algemeen evangelisten die het medium muziek gebruiken om hun boodschap over te brengen. En net zoals sommige predikers en leraars wel eens een niet-accurate vertolking geven van wat de bijbel leert kan dat ook bij muziek voorkomen. Sommige van hun liederen zijn niets meer dan eigen meningen die niet gebaseerd zijn op Gods Woord (de bijbel). De enige manier om zeker te zijn dat wat er gezegd wordt correct is, is zelf ook de bijbel te gaan bestuderen. Je moet gewoon elke keer checken wat je hoort. (Hand. 17:11). Ten tweede: de boodschap die overgebracht wordt moet overeenstemmen met dingen die waar, edel, rechtvaardig, zuiver, liefelijk en eervol zijn. Dit zijn onze basisthema’s om te overdenken. (Fil. 4:8-9)

… en geef de duivel geen voet. (Ef. 4:27)

MUZIEK: Muziek maakt veel emoties los. We kunnen soms gaan reageren op die emoties. Ik veronderstel dat deze factor meespeelde in de uitspraak van Andrew Fletcher: “Laat me de liederen schrijven van een generatie, ’t maakt mij niet uit wie de wetten schrijft.” Wat voor muziek we ook beluisteren, het moet geen emoties in ons oproepen van goddeloze woede, die “niets voortbrengt dat in Gods ogen rechtvaardig is.” (Jacobus 1:19-20). Het effect van sommige soorten muziek op diverse mensen kan erg variëren. Wat bij de één woede en wrevel opwekt kan een ander totaal niet raken. Daarom moet iedereen zelf ervoor bidden en kiezen welke stijl muziek ze aankunnen. Hierbij speelt eerlijk tegen jezelf zijn een essentiële rol. Alleen God en jij weten op welk terrein de problemen liggen waar je mee worstelt. Als je er niet mee worstelt, wees dan voorzichtig om geen struikelblok te worden voor iemand anders. En als je er wel mee worstelt, wees dan op jouw beurt geen struikelblok voor iemand anders door hen de wet op te leggen, wat ze wel of niet zouden mogen luisteren. (1 Kor. 8:9).

Translated by: Josine

Auteur: Dawson McAllister van Dawson McAllister Live!

[ Als deze informatie jou van dienst is geweest, wil je dan bidden overwegen om ons een donatie te geven om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te houden voor jou en je gezin. Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Copyright © 1997, Dawson McAllister Live!, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Teen Qs™—Christian Answers for teenagers Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY