Bekijk deze bladzijde in het: Portugees, SpaansDenk je als een Katholiek of als een Protestant?

Doe deze korte quiz om erachter te komen
Instructies: Lees elk paar stellingen. Kies uit wat het beste past bij jouw persoonlijk geloof. Check dan het antwoord.
Start


(kies er een)

a. God rechtvaardigt een mens door hem uit genade onschuldig te verklaren en waardig.

b. God rechtvaardigt een mens door hem echt een onschuldig en waardig persoon te maken.

AntwoordPROTESTANT — a. God rechtvaardigt een mens door hem uit genade onschuldig te verklaren en waardig.

KATHOLIEK — b. God rechtvaardigt een mens door hem werkelijk een onschuldig en waardig persoon te maken.


Volgende (nog 9 vragen te gaan)


(kies er een)

a. God rechtvaardigt een mens door hem de goedheid van Christus en zijn waardigheid toe te rekenen.

b. God rechtvaardigt een mens door de goedheid en de waardigheid van Christus in zijn hart te leggen.

AntwoordPROTESTANT — a. God rechtvaardigt een mens door hem de goedheid van Christus en zijn waardigheid toe te rekenen.

KATHOLIEK — b. God rechtvaardigt een mens door de goedheid en de waardigheid van Christus in zijn hart te leggen.

Volgende (nog 8 vragen te gaan)


(kies er een)

a. God accepteert de gelovige op grond van de morele uitmuntendheid die in Jezus is.

b. God maakt de gelovige acceptabel in zijn ogen door de morele uitmuntendheid van Christus in zijn leven te planten.

AntwoordPROTESTANT — a. God accepteert de gelovige op grond van de morele uitmuntendheid die in Jezus is.

KATHOLIEK — b. God maakt de gelovige acceptabel in zijn ogen door de morele uitmuntendheid van Christus in zijn leven te planten.

Volgende (nog 7 vragen te gaan)


(kies er een)

a. Als een zondaar wederom geboren wordt (het regenererende veranderingsproces in iemands karakter) verkrijgt hij rechtvaardigheid tegenover God.

b. Als de zondaar rechtvaardig wordt verklaard tegenover God door geloof (wederom geboren wordt) zal hij merken dat hij een ander karakter krijgt.

AntwoordKATHOLIEK — a. Als een zondaar wederom geboren wordt (het regenererende veranderingsproces in iemands karakter) verkrijgt hij rechtvaardigheid tegenover God.

PROTESTANT — b. Als de zondaar rechtvaardig wordt verklaard tegenover God door geloof (wederom geboren wordt) zal hij merken dat hij een ander karakter krijgt.

Volgende (nog 6 vragen te gaan)


(kies er een)

a. We ontvangen rechtvaardigheid tegenover God door genade alleen.

b. We ontvangen rechtvaardigheid tegenover God door geloof uit liefde werkende.

AntwoordPROTESTANT — a. We ontvangen rechtvaardigheid tegenover God door genade alleen.

KATHOLIEK — b. We ontvangen rechtvaardigheid tegenover God door geloof uit liefde werkende.

Kijk hier voor meer informatie over geloof en genade.

Volgende (je bent al op de helft)


(kies er een)

a. We verkrijgen rechtvaardigheid bij God door Christus toe te staan zijn leven van gehoorzaamheid in ons uit te werken.

b. We verkrijgen rechtvaardigheid tegenover God door het feit te accepteren, dat Hij de wet perfect voor ons heeft volbracht.

Antwoord


KATHOLIEK — a. We verkrijgen rechtvaardigheid bij God door Christus toe te staan zijn leven van gehoorzaamheid in ons uit te werken.

PROTESTANT — b. We verkrijgen rechtvaardigheid tegenover God door het feit te accepteren, dat Hij de wet perfect voor ons heeft volbracht.

Volgende (nog 4 vragen te gaan)


(kies er een)

a. We verkrijgen rechtvaardigheid bij God door Christus voorbeeld te volgen met de hulp van zijn daartoe in staat stellende genade.

b. We volgen Christus’ voorbeeld omdat zijn leven ons rechtvaardigheid bij God heeft gegeven.

AntwoordKATHOLIEK — a. We verkrijgen rechtvaardigheid bij God door Christus voorbeeld te volgen met de hulp van zijn daartoe in staat stellende genade.

PROTESTANT — b. We volgen Christus’ voorbeeld omdat zijn leven ons rechtvaardigheid bij God heeft gegeven.

Volgende (nog 3 vragen te gaan)


(kies er een)

a. God verklaart eerst dat we in zijn ogen goed zijn en daarna geeft Hij ons zijn geest om ons goed te maken.

b. God zendt zijn geest om ons goed te maken en dan verklaart Hij dat we goed zijn.

AntwoordPROTESTANT — a. God verklaart eerst dat we in zijn ogen goed zijn en daarna geeft Hij ons zijn geest om ons goed te maken.

KATHOLIEK — b. God zendt zijn geest om ons goed te maken en dan verklaart Hij dat we goed zijn.

Volgende (nog 2 vragen te gaan)


(kies er een)

a. Het volbrachte werk op het kruis en de voorspraak aan Gods rechterhand geeft ons gunst in de ogen van God.

b. Het is de inwonende Christus die ons gunst geeft in Gods ogen.

AntwoordPROTESTANT — a. Het volbrachte werk op het kruis en de voorspraak aan Gods rechterhand geeft ons gunst in de ogen van God.

KATHOLIEK — b. Het is de inwonende Christus die ons gunst geeft in Gods ogen.

Volgende (nog 1 vraag te gaan)


(kies er een)

a. Alleen door de ons toegerekende gerechtigheid van Christus door geloof kunnen we ten volle voldoen aan de eisen van de Tien Geboden.

b. Door de kracht van de heilige Geest die in ons woont, kunnen we ten volle voldoen aan de eisen van de Tien Geboden.

AntwoordPROTESTANT — a. Alleen door de ons toegerekende gerechtigheid van Christus door geloof kunnen we ten volle voldoen aan de eisen van de Tien Geboden.

KATHOLIEK — b. Door de kracht van de heilige Geest die in ons woont, kunnen we ten volle voldoen aan de eisen van de Tien Geboden.

Menu

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! ]

Klaargemaakt door Films for Christ / Films for Christ. Gebaseerd op een test die ontworpen werd door Dr. J. Ronald Blue voor een studie over Rooms Katholicisme op het Dallas Theological Seminary.

Copyright © 1998, alle rechten voorbehouden – behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY
Translated by: Josine