Aangezien alle religies in feite op hetzelfde neerkomen, waarom blijven christenen dan beweren, dat je in Christus moet geloven om gered te worden?

See this page in: English

Zonsopgang in Jeruzalem, Isral, bakermat van de drie grootste wereldreligies.

Alle godsdiensten zijn niet n pot nat. Het geloof van de Bijbel is absoluut uniek onder de wereldreligies en de filosofien van de mensheid. Het feit dat het christendom de waarheid claimt dat men slechts door Jezus gered kan worden, is gebaseerd op de unieke krachtige bewijzen ervan. In feite is echt christendom niet een religie, maar een relatie met een persoon: Jezus Christus. 'Want in Hem zijn alle dingen geschapen' (Lees Col 1:16,17)

Samenvattend: Christendom is uniek onder andere godsdiensten in de volgende opzichten:

Het unieke van het Christendom.

  • Alleen in de Bijbel wordt God getoond als de ene, eeuwige, persoonlijke Schepper, die het gehele universum tot aanzien roept door zijn Woord. Alle andere godsdiensten beginnen met het materiele universum als de enige eeuwige werkelijkheid, met hun goden die eigenlijk personificaties zijn van de natuurkrachten, die het universum ontwikkelden tot de huidige vorm. Daarentegen heeft de Scheppergod van de Bijbel alle macht. Hij is zelf degene die niet alleen het universum schept, maar ook de basis legt voor de redding van de mens.

  • Alleen het christelijk geloof is gecentreerd rondom de historische gebeurtenissen, die verbonden zijn met een persoon--de geboorte, dood, opstanding en geweldig glorieuze wederkomst van Jezus Christus. Andere religies zijn zonder uitzondering meer gebaseerd op leringen, dan op de handelingen van hun stichters.

  • Jezus Christus is de enige, die van alle mensen in de geschiedenis, de grootste vijand van de mens, de dood, heeft overwonnen.De stichters van andere religies zijn allen dood en hun graven vergaan. Het graf van Christus is leeg, en zijn lichamelijke opstanding is het best bewezen feit uit de geschiedenis. Het feit dat Hij alleen de dood overwon bewijst wel dat Hij alleen alle macht heeft. Hij zei zelf: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij!' (Joh. 14:6). Alle andere religies van de wereld komen eigenlijk hierop neer: Men wordt behouden door goed te doen. Elke religie kent wel een speciaal pakket van religieuze rites, van geboden en verboden, van ethische principes om je aan te houden en dan wordt er geleerd dat als je dit of dat maar doet, je gered zal worden. Hoe kun je zien dat dit door mensen is bedacht? Door het feit dat je je redding in feite zelf kunt bewerken

  • De Bijbel echter, stelt als morele en ethische standaard de perfecte heiligheid en volmaaktheid van God zelf. Er wordt niets minder gevraagd dan die volmaaktheid om gered te kunnen worden. Het is wel duidelijk, dat een mens zoiets niet zou bedenken, omdat het volkomen onmogelijk is voor wie dan ook om daaraan te voldoen.

  • De mens Jezus Christus alleen, onder alle mensen die ooit leefden, kon in elk opzicht een leven van perfecte heiligheid leven in volle gehoorzaamheid aan de Vader, om zo te tonen dat Hij waarachtig God en waarachtig mens was. Daarna stierf Hij voor de zonde van alle mensen, om zodoende volle vergeving aan te kunnen bieden en ook aan allen die Hem aannemen zijn goddelijke heilige natuur. Alleen Christus bidet ons redding uit genade aan, die men alleen maar kan verkrijgen door geloof in Hem. Aan hen, die werkelijk geloven geeft Hij daarenboven nog een nieuwe natuur door de Heilige Geest, die ons in staat stelt om een leven te leven dat God behaagt.

Er bestaat geen godsdienst in de wereld als deze. Jezus Christus is de schepper van de wereld en de enige redder. 'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Hand. 4:12)

[ Indien deze informatie U geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor U en uw familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen. ]

Uittreksel van The Bible Has the Answer (De Bijbel heeft het antwoord,), door Henry Morris and Martin Clark, uitgegeven door Master Books, 1987

Translation by: Josine

Overgenomen door Films for Christ met toestemming van Master Books

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved - behalve zoals genoteerd in de aangehechte “Usage and Copyright” pagina dat ChristianAnswers.Net groothartig toelaat om hiervan gebruik te maken opdat deze pagina mag werken in uw huizen, persoonlijke getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/dutch
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids