Egy különleges ismeretterjesztõ misszió a World Wide Weben

See this page in: English, Dutch

Célkitûzések és általános információk

A legnagyobb hangsúlyt a SZOLGÁLATRA helyezzük, tisztán és egyszerûen.

A ChristianAnswers.Net logo egy oktatásra, hatékony evangélizálásra és bizonyságtételre létrehozott World Wide Web misszió az Interneten keresztül. Fõ célja a szolgálat - INGYENES, PONTOS, BIBLIAI VÁLASZOK nyújtása keresztények és nem keresztények kérdéseire midenféle témában.

„…és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tõletek a bennetek élõ reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek…” —1Péter 3,15-16

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az õ nevében.” János 20,31

A ChristianAnswers.Net logo egyre nagyobb számban nyújt egyéb kapcsolódó értékes ingyenes szolgáltatásokat - mint pl. a Kid Explorers, Christian Spotlight (Keresztény filmszemle) és másokat.

A ChristianAnswers.Net logo havonta TÖBB EZER LELKET szembesít bibliai igazságokkal.

A ChristianAnswers.Net logo sikeresen ér el óriási számú embert otthonaikban ill. munkahelyeiken, a kívánt idõben nyújtja a keresett válaszokat, minden agitálástól mentesen.

A ChristianAnswers.Net logo KÉNYELMET kínál egy egyre nyugtalanabb és rohanóbb világban.

A ChristianAnswers.Net logo fontos INGYENES SZOLGÁLTATÁST nyújt DIÁKOKNAK, TANÁROKNAK, LELKIPÁSZTOROKNAK és MISSZIONÁRIUSOKNAK. Sok keresztény használja az itt található anyagokat személyes evangélizációiban, bizonyságtételeiben és a tanításban.

flags

BÁRHONNAN ELÉRHETÕ. A ChristianAnswers.Net aggódik azokért, akiknek semmilyen vagy csak kevés lehetõségük van arra, hogy eljussanak egy keresztény könyvesboltba vagy keresztény médiával ill. szilárdan a Bibliára támaszkodó közösségekkel kerüljenek kapcsolatba. A ChristianAnswers.Net mindent megtesz azért, hogy olyan anyagokat és fordításokat közöljön, amik valóban értékesek sok nemzet tagjai számára. Az evangélium üzenete több nyelven is olvasható, és célunk a válaszok és más keresztény könyvek minél több nyelven való megjelentetése.

TAGSÁG. A ChristianAnswers.Net egy KOOPERATÍV misszió, amit a (ChristianAnswers.Net) honlapon felsorolt hasonló gondolkodású, konzervatív keresztény szervezetek válogatott csoportja mûködtet. Mindegyikük nagy tiszteletnek örvendõ, felekezeten kívülálló, evangéliumi szervezet. A Csoporttagok közös megegyezéssel segítenek a hálózat mûködése során a válaszadásban, tanácsadásban. A tagság meghívásos rendszerû. Habár minden szervezet teljesen független marad, a ChristianAnswers.Net-ben vállalt tagságuk mégis egyedülálló lehetõséget biztosít a szervezeteknek, hogy együttmûködjenek egy fontos, világméretû misszióban Krisztusért. Nagyobb és hatékonyabb misszió végezhetõ ha a keresztények összefognak. Mindebben az Úr dicsõíttetik.

A ChristianAnswers.Net logo 1995 Szeptember 1-n indult útjára.

A NEM KERESZTÉNYEKÉRT. Emberek milliói vannak a világon, akik sosem járnak templomba vagy Istentiszteletre és kényelmetlennek érzik a „lelki” kérdésekrõl való beszélgetést, így el vannak szigetelve attól, hogy meghallják Isten igéjének igazságát. A ChristiansAnswers.Net módot ad arra, hogy a keresõk megtalálják a válaszokat, kényelmesen, otthonuk zavartalan magányában.

A KERESZTÉNYEKÉRT. A ChristianAnswers.Net kíváló forrás azoknak, akik konzervatív, megbízható válaszokat keresnek kérdéseikre. Lelkipásztorok, tanítók, Vasárnapi iskolai vezetõk, egyháztagok és tanulók mind meríthetnek az ingyenes információkból.

ChristianAnswers.Net logo
Megragadja a képzeletet, hogy Isten igéje megragadhassa a szíveket.

A ChristianAnswers.Net-et Paul S. Taylor, a Films for Christ elnöke találta ki és tervezte meg. Az alapító az Films for Christ volt, és azóta is végzi az összes adminisztrációs munkát (a Csoporttagok honlapjait kivéve).

Christian Answers Network HOMEA Christian Answers Network honlapra