Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Hongaars

Zendingsverklaring en Algemene Beschrijving

een mega-site die gratis voorziet in bijbelse antwoorden op hedendaagse vragen

“…altijd bereid tot verantwoording aan wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en v…” —1 Petr. 3:15

CHRISTIAN ANSWERS is een wereldwijde zendings- onderwijs-, opvoedings- en discipelschaps bediening van Films for Christ (ook bekend als Eden Communications). Ons allereerste doel is om te voorzien in accurate, bijbelse antwoorden op een grote variëteit aan vragen, die gesteld worden door christenen en niet-christenen. Vragen kunnen on-line. gesteld worden. We voorzien ook in een grote hoeveelheid andere waardevolle informatie en hulpbronnen, die betrekking hebben op Christendom, Christelijk onderwijs/opvoeding, discipelschap, media en meer (zie onze hulpbronnen directory).

Christian Answers is een non-profit bediening. Wij verkopen of geven geen advertentieruimte op onze Websites. Alle informatie en diensten worden gratis aangeboden, ten dienste van onze Heer en Heiland, om zielen te helpen groeien in kennis en wijsheid, zodat zij de weg naar eeuwige redding vinden.

Lees onze…
Geloofsbelijdenis

Onze uitvoerende directeur is Paul S. Taylor. Onze bediening is interdenominaal en onafhankelijk en wordt bestuurd door een wijze en toegewijde Raad van christenen, zowel mannen als vrouwen.

We willen de aandacht trekken van mensen over de hele wereld, zodat God hun hart kan bereiken. We stellen gratis ter beschikking…

 • ANTWOORDEN over moeilijke en belangrijke vragen, over onderwerpen zoals de Schepping, Bijbelse archeologie, theologie, ouderschap, seks, abortus, sociale issues en veel meer
  Hoe wordt deze bediening gefinancierd?
  We zijn een geloofszending, van maand tot maand afhankelijk van onze Heer, die voorziet door middel van giften van veel betrokken christenen. We hebben geen onafhankelijk inkomen en worden niet gesubsidieerd. Kijk hoe u ons kunt helpen…

  Please support ChristianAnswers.Net.
  Uw hulp is nodig!

 • Het materiaal is geschikt voor alle leeftijden, inclusief miljoenen jonge mensen (zie onze Teen Qs en KidExplorers sectie)
 • Presentatie van het evangelie van Jezus Christus
 • Gratis planning voor uw les
 • Hulpbronnen voor Bijbelstudie
 • Filmrecensies
 • TV recensies
  …en veel meer.

Onze mega-site op ChristianAnswers.Net voorziet in geriefelijke wereldwijde toegang voor veel mensen, die weinig of geen toegang hebben tot christelijke boekwinkels, christelijke media of Bijbelgetrouwe kerken. ChristianAnswers.Net doet speciaal veel moeite om te voorzien in materiaal en vertalingen die werkelijk waardevol zijn voor mensen uit vele landen. De evangelieboodschap wordt gebracht in veel talen. Er is een toenemend aantal vertalingen, antwoorden en andere online hulpbronnen.

(Photo copyrighted).
Lees de vele reacties
die we ontvingen van mensen, die we hebben geholpen.

Elke maand vinden honderdduizenden mensen Bijbelse waarheden op Christian Answers in de privé sfeer van hun eigen thuis en kantoor —Ze vinden de antwoorden die ze zoeken, wanneer ze maar willen en in een niet-bedreigende omgeving. Christian Answers brengt GERIEFELIJKHEID in een in toenemende mate hectische en tijdsbewuste wereld. Christian Answers' hulpbronnen worden regelmatig geraadpleegd door duizenden studenten, voorgangers, leraars, ouders evangelisten en zendelingen voor hun persoonlijke evangelisatie, discipelschap en onderwijs/opvoeding.

ANSWERS TEAM - Christian Answers brengt experts tezamen op verschillend vakgebied om de vragen van mensen te beantwoorden -zorgvuldig, accuraat en bijbelgetrouw. Ons team bestaat uit gelijkgezinde Bijbelgetrouwe christelijke organisaties, zoals…

Non-member participanten zijn de Wallbuilders (David Barton), Family Life Communications, Concerned Christians, en honderden individuele mensen. Elke team member organisatie is interdenominaal en met een goede reputatie. Men kan alleen lid worden op uitnodiging. (Als uw organisatie geïnteresseerd is in het lidmaatschap van ons network, neem dan, contact us met ons op.)

ChristianAnswers.Net logo ging voor het eerst on-line in 1995 (Grote Openingsdatum: 1 september 1995). Onze bediening heeft al meer dan 40 jaar ononderbroken gewerkt.

NIET-CHRISTENEN. Miljoenen mensen rond de wereld wonen nooit een normale kerkdienst bij. Ze voelen zich niet op hun gemak om met anderen over geestelijke zaken te spreken. Ze zijn verstoken van het horen van de waarheden uit God’s woord. Christian Answers voorziet in een geriefelijke manier voor zoekende zielen om antwoorden te vinden en vragen te stellen in de privé sfeer. Lees de door ons ontvangen reacties.

CHRISTIANS. Christian Answers voorziet in hulpbronnen van een een uitstekende kwaliteit voor een ieder die zoekt naar betrouwbare, kwalitatief goede Bijbelse antwoorden. Velen vertelden ons, dat ze jarenlang hadden zitten puzzelen over een kwestie, totdat ze een antwoord vonden bij ChristianAnswers.Net. Wie gebruiken er onze hulpbronnen? - voorgangers, leraars, zondagsschoolleiders, betrokken leken, thuisstuderende ouders en studenten, zendelingen, aalmoezeniers, kantoorbedienden en vele anderen. Al onze informatie wordt gratis aangeboden.

Please support ChristianAnswers.Net.
Geef een donatie. Uw hulp is hard nodig!

Zie waarom uw gift dringend nodig is om onze bediening te steunen. - Ga

OPERATING NAMES: Christian Answers, Christian Answers Network, and ChristianAnswers.Net, Christian Spotlight, Christian Spotlight on Entertainment, Christian Spotlight on the Movies, WebBible, Creation SuperLibrary, Great Dinosaur Mystery, and KidExplorers are operating names, service marks, or trademarks, protected under U.S. and international law.

Vertaling door: Josine