A barátom szeretne lefeküdni velem. Nem szeretném elveszíteni. Mit tegyek?

Lásd ezt az oldalt: angol nyelv (english), holland, svéd
Teen couple. Photo copyrighted.

(egy levélbõl)

Tavaly találkoztam egy fiúval, azóta együtt járunk. Az a baj, hogy rá akar venni, feküdjek le vele. Tudom, hogy ez Isten törvénye ellen való, de nem akarok várni.

Ha arra gondolok, hogy megtaláltam az igazit (amirõl meg vagyok gyõzõdve), a rendelt helyen és idõben, akkor úgy érzem, meg tudnám tenni. Ha viszont nem teszem meg most, attól félek, elveszítem.

Kitartok, amíg csak tudok, de kérem válaszoljon gyorsan. Nem szeretném õt elveszíteni.
Pat


Lány. Fénykép jogvédett. Courtesy of Films for Christ.

Õszinte voltál, Pat, és ezt tisztelem benned. én is õszinte leszek hozzád, teljesen õszinte és egyenes. Végül is nem gyerekjáték az, amirõl beszélünk.

Úgy érzem, nem érted igazán, milyen veszélyes úton jársz. Egyszerûen nem fogod fel, milyen óriási tét forog kockán, mikor azt próbálod eldönteni, lefeküdj-e ezzel a fiúval, vagy sem.

Azt nagyon jól látod, hogy a házasság elõtti szex Isten törvénye ellen való. Ezt magad is megállapítottad. Tudod, hogy helytelen, én is tudom, hogy az. Isten is ezt mondja róla.

Az az Isten akarata, hogy megszentelõdjetek; hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; —1 Thesszalonika 4,3-5

Az Efézus 5,3-ban Isten újból világossá teszi ezt:

„Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó”

Ezt mondja Isten neked, Pat, a házasság elõtti szexrõl. Aztán itt van ez a fiú - õ nem szeret igazán téged. Ha szeretne, vajon kérne-e arra, hogy Isten törvénye ellen tegyél, mikor tudja, hogy engedelmeskedni akarsz Istennek? Nem, egyáltalán nem.

Õ nem törõdik veled. Csak a saját vágyai és akarata izgatják. Az 1 Korinthus 13,5-ben, a szeretet himnuszában azt olvassuk, hogy a szeretet „nem keresi a maga hasznát.”

Ezt a fiút nem érdekli, mi a jó vagy a rossz. Isten törvénye nem számít neki. Az 1 Korinthus 13,6-ban Isten azt mondja, hogy a szeretet

„Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.”

Ez a fiú a szexet akarja, nincs itt szó sehol igazi szeretetrõl. Ez pedig azt jelenti, hogy õ nem tud úgy szeretni téged, ahogy Isten akarja, hogy szeressenek.

Volt egy másik dolog is, ami nagyon zavart a leveledben, Pat. Azt írtad, hogy ha most nem fekszel le vele, elveszítheted. Ebbõl én azt veszem ki, hogy téged jobban érdekel ez a fiú, mint az, hogy megtudd és megvalósítsd Isten akaratát az életedben. õszintén szólva ez azt jelenti, hogy ez a fiú lett az istened. õ az elsõ az életedben. Ez nagyon veszélyes dolog.

Isten nem játszik velünk. Ezt nagyon világosan kimondta. Jézus a Lukács 6,46-ban azt mondja: „Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” A János 14,15-ben ugyanúgy: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.”

Pat, te Istennel packázol. Azt mondod, tudod, Isten mit vár el tõled, de nem akarod megtenni. Isten fölé helyezed a barátodat. Becsapod magad, ha azt hiszed, hogy Istent be lehet csapni.

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is” mondja a Galata 6,7. én nem tudom megmondani, mit fogsz „aratni”, ha hátat fordítasz Istennek és lefekszel ezzel a fiúval, vagy egy másikkal. Egy ilyen bûnnek számtalan következménye lehet: megszakadt kapcsolat Istennel, bûntudat és szégyen, a méltóságod elvesztése, AIDS vagy más nemi úton terjedõ betegség, gyenge önértékelés, nemkívánt terhesség, felkavart vágyak, amik nem teljesülhetnek be, és igen, még félelem is.

Nagyon kérlek, Pat, tedd azt, ami helyes! Kérj Istentõl erõt és vágyat arra, hogy engedelmeskedj Neki. Mondd azt, amit Pál az 1 Korinthus 10,13-ban:

„Emberi erõt meghaladó kísértés még nem ért (engem). Isten pedig hûséges, és nem hagy (engem) erõmön felül kísérteni; sõt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el (bírjam) viselni.”

Kötelezd el magad az igazság mellett, Pat, és ígérem, Isten segíteni fog. Magyarázd el mindezt a barátodnak. Ha továbbra is megpróbál meggyõzni, - akár csak egyszer is - hagyd ott! Az egész nem ér annyit.

Ne felejtsd, Isten szeret téged. Az õ segítségével képes leszel rá. Tudom, hogy így lesz.

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dawson McAllister, Dawson McAllister Live!

Copyright © Dawson McAllister Live!, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Dawson's great book, Please Don't Tell My Parents, available now.

Dawson McAllister Live!

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page