Mi újság?

Mit jelent a kereszten látható “INRI” felirat?See this page in: angol nyelv (English), bolgár, spanyol

Jézus Krisztus kereszthalálának mûvészi ábrázolása.

Az “INRI” felirat annak a latin névnek a kezdõbetûi, amit Poncius Pilátus íratott Jézus feje fölé a keresztre (János 19,19). A latin volt a Római birodalom hivatalos nyelve.

A név így hangzott: “Iesus Nazarenvs Rex Ivdaeorvm.” A latinban az “I” betût használják a magyar “J” helyett, a “V” betû pedig az “U”-t jelenti, azaz a felirat átírva ez: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ez magyarul annyit tesz: "Názáreti Jézus, a zsidók királya."

Jézus Krisztus kereszthalálának mûvészi ábrázolása.

A korai keresztények jelképként használták ennek a feliratnak a kezdõbetûit. Századokon át sok keresztet ábrázoló festményen feltûnt az “INRI” felirat.

Egyébként Pilátus három nyelven is feltüntette ezt a nevet a kereszten.

Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NáZáRETI JéZUS, A ZSIDóK KIRáLYA. A zsidók közól sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók fõpapjai akkor szóltak Pilátusnak: "Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan õ mondotta: A zsidók királya vagyok." Pilátus így válaszolt: "Amit megírtam, megírtam."
     -János 19,19-22

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba

Írta: Paul S. Taylor, Christian Answers

Szerzõi jog © 1998, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban. Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP és TARTALOMJEGYZÉK