Какво означават буквите “INRI” на кръста?

Вижте тази страница на: англичаните (English), унгарец, Испански
Artist's conception of Jesus Christ on the cross.

Буквите “INRI” са началните букви на Латинската титла която Понтий Пилат бе написал над главата на Исус Христос на кръста (Йоан 19:19). Латинският е бил официалният език на Римската Империя.

Думите са били “Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm.” Латинският използва “V” вместо “У” (например, Исус Назаренус Рекс Юдаеорум). Преведено е “Исус от Назарет, Царят на Евреите.”

Artist's impression of Christ on the cross. Ранната Църква взе първите бъкви на всяка дума на този надпис “INRI” като символ. През вековете INRI се е появявало в много картини на разпъването.

Между другото, Пилатовата титла за Христос е била всъщност написана на три езика.

А Пилат написа и надпис, който постави над на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин юдейският цар. Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки. А юдейските главни свещеници казаха на Пилата: Недей писа: юдейски цар, но - Самозваният юдейски цар. Пилат отговори: Каквото писах, писах.
     -Йоан 19:19-22 (KJV)

Also see:

  • If the Bible is the Word of God, how can you explain the contradictions of the Bible? Answer

Translated by: Vlad Velinov

Author: Paul S. Taylor of Christian Answers

Copyright © 1998, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ