English language home l-spanish.gif French language home German language home l-italian.gif l-portuguese.gif Chinese simplified - home Japanese language home Korean language home Helpobrovskăą străąnka poskytujăşca biblickăš odpovede na săşčasnăš otăązky pre všetky vekovăš kategăłrie a năąrodnosti
Členovia tă­mu
AIIA Institute
Answers in Genesis
Associates for Biblical Research
Creation Research Society
Films for Christ
Ray Comfort, Living Waters
zoznam organizăąciă­ a odbornă­kov poskytujăşcich odpovede

Slovenčina

NOVă‰

galaxy-aqoo70.jpg Otăązka pă´vodu
on-line film v plnej dĺžke

Preskăşmanie spornă˝ch otăązok vo veci stvorenia a evolăşcie—Vyvinul sa solăąrny systăšm z Veľkăšho tresku? Mă´že sa z chemickă˝ch prvkov spontăąnne vyvinăşť život? Vysvetľuje evolăşcia obrovskăş rozmanitosť života na Zemi?

8 bežnă˝ch otăązok…URL: ChristianAnswers.Net/slovak

Christian Answers Network
Angličtina / English home page

Technickăš problăšmy?

Web translation: Miroslava Kastlova

, Films for Christ.

All content (including text, graphics, sound files, videos, HTML coding, Java, etc.) contained on this Web site is copyrighted and may not be used without permission. The ChristianAnswers.Net domain is owned and operated by Films for Christ which operates under the following names: “Christian Answers,” “Christian Answers Network,” “ChristianAnswers.Net,” “Christian Spotlight on the Movies,” "Christian Spotlight on Entertainment," “Christian Spotlight on TV,” “Kid Explorers,” "WebBible," "Great Dinosaur Mystery," and “Christian Videos for Prisons.” These are operating names belonging to Films for Christ.