När ändå alla religioner i grunden är desamma, varför säger de kristna att man måste tro på Kristus för att bli räddad?

See this page in: English

Alla religioner är inte desamma - Biblisk kristendom är absolut unik bland religioner och filosofier som finns. Dess anspråk på att vara nödvändig för frälsning grundar sig på dess unika och kraftfulla bevis för den inneboende sanningen hos dess anspråk. I själva verket är verklig kristendom inte en religion, utan en person, Jesus Kristus. "Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden" (se Kolosserbrevet 1:16,17).

Därför är kristendomen unik med hänsyn till följande fundamentala bitar, bland många andra:

 • Bara i Bibeln har Gud uppenbarat sig som en evig personlig skapare, som lyfte fram hela universum genom sitt eget skaparord. Alla andra religioner börjar med det materiella universum som den enda eviga verkligheten, med deras “gudar” som personifieringen av de naturliga krafterna som format universum till dess nuvarande form. Å andra sidan, den skapande Guden i Bibeln har all makt, och är inte bara den som skapar universum utan också den som etablerar grunden för människans frälsning.

  Jerusalem at Sunrise
  Soluppgång i Jerusalem, Israel, hemlandet för världens tre huvudreligioner.
  “Kristendomen är unik”
 • Kristendomen ensam är centrerad kring de historiska händelserna som är förenade med en person - födelsen, död, uppståndelse och den i härlighet igenkommande Jesus Kristus. Andra religioner är på olika sätt baserade på lärorna, hellre än händelserna omkring deras grundare.

 • Jesus Kristus ensam, av alla människor i historien, har besegrat människans största fiende - döden. Grundarna till andra religioner är alla döda och deras gravar är dyrkade. Jesu död är tom och hans kroppsliga uppståndelse från graven är ett av historiens bäst bevisade fakta. Detta faktum att han ensam övervann döden demonstrerar att han har all makt. Han sa själv, Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Johannes 14:6).

 • Alla andra religioner i världen är till sin bas en enda religion - en som ger frälsning på grund av gärningar. Varje religion sätter upp speciella religiösa riter, bestämmelser och restriktioner, och etiska principer man ska följa. Sedan lär man att om en människa gör dessa saker blir hon frälst. Den mänskliga upprinnelsen till dessa olika system är synlig genom detta fakta att var och en är mänskligt uppnåelig. Bibeln däremot sätter den moraliska standarden efter Guds helighet och renhet. Tydligt, så är det ingen människa som skulle komma på en standard som är så omöjlig för människor att hålla.

 • Mannen Jesus Kristus, ensam bland alla människor som levt, levde heligt och rent och i full lydnad för Fadern inom varje område i livet. På det sättet demonstrerade han att han var Gud-Människan. Han dog för alla människors synder och kan därför ge förlåtelse och sitt eget heliga liv till var och en som mottar honom. Bara Jesus Kristus kan ensam ge frälsning genom nåden - mottagen genom tro på honom. Till den som tror ger han genom den helige Ande en ny natur och ger kraft att leva ett nytt liv som behagar Gud.

The Bible Has the Answer
Utdrag från
The Bible Has the Answer
Skicka din order idag!
bara $12.95

Det finns ingen jämförbar religion i världen till detta. Jesus Kristus är världens skapare och den ende sanne Återlösaren. "Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss" (Acts 4:12).

Utdrag från  The Bible Has the Answer, av Henry Morris and Martin Clark, publicerad av Master Books, 1987

Använt av Films for Christ med tillstånd från Master Books

Copyright © 1995, Films for Christ, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” Använt med tillstånd från Christiananswers.net i samarbete med FAQ på www.kristen.nu.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net/swedish
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY