"Pagkarinig nila sa hari ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito, ang bituin na kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata."    —Mateo 2:9KidExplorers.com (ChristianAnswers.Net) / Copyright, Films for Christ.

Kid Explorers HomeClick here to enter God's StoryClick here to enter The Great Dinosaur Mystery
Visit the other areas of KidExplorers.com