To ChristianAnswers.Net homeTo ChristianAnswers.Net directory
Beach. Illustration copyrighted.

Do you know…
» What was it like in the Garden of Eden? Answer

» Has the Garden of Eden ever been found? Answer


'E 'iai 'ae 'aho 'e taha, 'E toe foki mai ai 'a Kalaisi kene fakatupu ha Hevani moha Mamani fo'ou:

Ha palataisi fo'ou kiate kinautolu na'e tui pea mo ma'u 'ae totonu ke fakamolemole'i 'enau angahala.

Koia ai, kuo pau ke fokotu'u 'ehe 'Otua 'ae Palataisi.
Koia ai he'ikai ke toe 'iai ha mate, 'ikai ha māmahi, 'ikai toe 'iai ha angahala. Ko'etau a'usia ko'eni 'ae ngaahi mamahi pea moe ngaahi faingata誕段a ni kuo pau, ka kiha ki段 taimi nounou pe mei heni ki 選tāniti.

Pea tetau 'i 'Itāniti ke fakatotolo 'ae fakatupu fo'ou 'ae 'Otua…
'Ikai 'oku fakalata! Fakakaukau ange 'i ha'o 'Itāniti ke 'ilo kihe fakatupu tae-fakangatangata mo 'ilo kihe me'a kotoapē, 'iha 'Otua malohiange fau!

Te tau fakafeta'ia 'ae 'Otua lolotonga 'etau 'i Hevani kihe 'ene ngāue koe Fakatupu pea moe Fakamo'ui, “'Oku taau mo koe, 'e 'Eiki, keke ma'u 'ae faka'apa'apa moe ongoongo lelei moe māfimafi, he kuo ke fakatupu 'ae ngaahi me'a kotoapē, pea na'e ngaohi ia pea 'oku kei 'iai ni, 'i ho'o finangalo pe koe ke 'iai” (Fakaha 4:11).


(Peesi Hoko)