Parched Earth. Illustration copyrighted. Do you know…

Tanrı niçin suçsuz insanların acı çekmesine izin veriyor? Cevap

Ya azap konusuna ne denir? Bu, Tanrı’nın olmadığını ve tek başımıza olduğumuzu kanıtlamaz mı? Cevap

SEN cennete gidecek kadar iyi misin? Cevap
Bu sayfaya bakın: Portekizce, İspanyolca
Man chose to rebel against God.

İnsan’ın seçeneği düşüşle (günahla) sonuçlandı.

Basit olarak tarifiyle, günah Tanrı’ya itaatsizliktir. O yaratandır ve O’na itaat edilmelidir. Daha da önemlisi, doğruluğun seviyesi, Tanrı’nın Kendisiyle belirlenir. Günah, Tanrı’dan ruhsal ayrılışa ve bedensel ölüme yol açar. Tanrı mükemmel ve saf olduğu için ayrılış oldu. O’nun saflığı günah ile birlikte ikamet edemez ve O’nun adaleti bunu cezasız bırakmaya müsade edemez.

Günah sonucunda, doğal dünya lânetlendi ve ölmeye başladı. Toprak daha az verimli oldu ve gıda kıtlaştı. İnsan, çok daha az hasat için, daha çok çalışmak zorunda kaldı. İnsanoğlu, aynı zamanda günah’ın insan ilişkilerindeki etkisini, yol açtığı vahşeti, cinayeti, şehveti ve sebep olduğu aile içindeki huzursuzlukları gördü.

İnsanoğlu, Yaratıcı Tanrı’ya itaatsizce, günah içinde yaşamaya devam ediyor. Onun için, bu gün yeryüzü elemle dolu. İnsan, Tanrı’nın yaratışındaki mükemmelliği mahvettiği için sorumluluk almalıdır.

İnsan olarak yaptığımız iyiliklerle, dinî merasimlerle veya felsefelerle kendi kendimize Tanrı’ya ulaşmak için ne kadar çabalarsak çabalıyalım, günahkârlığımızdan dolayı Tanrı’nın sevgisini ve dostluğunu bilip, tecrübe edemeyiz. ‘Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden mahrum kaldı’ (Romalılar 3:23).

Translated by: Osman Pekin

To Next Page