Bu sayfaya bakın: İngilizce (English), Portekizce, İspanyolca
Sunset. Illustration copyrighted. God is the Redeemer

İsa Tanrı’ya dair gerçeği açıklamaya ve insanın isyankarlığının bedelini ödemeye geldi.

Yuhanna 1:18: “Tanrı’yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba’nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul (İsa Mesih), O’nu tanıttı."

2 Korintliler 5:21 diyor ki, “Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım.” Başka bir deyişle, İsa, Tanrısal adaletin gerektirdiği cezaya, yani sonsuz ölüme, çarptırılmamamız için günahlarımıza karşı öldü.

Jesus' Resurrection
İsa Mesih’in Dirilişi Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin

İsa Mesih günahlarımıza karşı öldü ve ölümden zaferle dirildi.

1 Korintliler 15:22: “Herkes nasıl Adem’de ölüyorsa, herkes Mesih’te yaşama kavuşacak.” (ve 54-57 ayetler) “Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, ‘Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!’ diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. ‘Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede?’ Ölümün dikeni günahtır. Günah ise gücünü Kutsal Yasa’dan alır. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı’ya şükürler olsun!

İsa Mesih günahlarımızın bağışlanması ve Tanrı’yla bir ilişki kurup sonsuz yaşama kavuşmamız için tek yoludur.

Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü (Romalılar 5:8). İsa, ‘Yol, gerçek ve yaşam Ben’im’ dedi. ‘Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez’ (Yuhanna· 14:6).


İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri: Alan
Türkçe Redaksiyonu: Cahit

To Next Page