Животът, смъртта и
възкресението на Исус Христос

Вижте тази страница на: англичаните (English), холандски, френски език, немски език, португалски език, испански език, турски език

отговори на често задавани въпроси като например…

Кой в действителност е бил Исус Христос? Какво е казал Той за самия себе си? Какви доказателства има в подкрепа на това, което Той е говорил? Как и защо всъщност е умрял Исус? Наистина ли е възкръснал от смъртта? …и много други въпроси

God's Story Online: From Creation to Eternity.
Или още по-добре, слушайте докато четете и започнете ОТ САМОТО НАЧАЛО, от Битие, за да разберете цялата история на Христос, защо дойде Той, кой беше в същност, и т.н. (препоръчваме го)

Прочетете нашата ИЛЮСТРИРАНА, написана в резюме на Исус Христос, започнала преди Неговото раждане …или започнете с пророчествата за Неговото раждане

Кое единствено събитие е имало силата да РАЗДЕЛИ ВРЕМЕТО ДА ДВЕ? (Flash presentation, in English)

Неговата история…

 • Откъде идва името на Исус? Отговор(включени са в резюме годините на служение на Исус Христос)

 • Какво означава името “Христос”? Отговор

Неговите претенции

Неговото раждане…

 • Наистина ли кървава пот се е стичала от Исус? Отговор

 • Was Jesus born in a stable? Отговор

 • Isn't the virgin birth of Jesus Christ mythological and scientifically impossible? Отговор

Неговият живот и чудеса

 • Чудесата не са възможни - смятат някои. Вярно ли е това? Отговор

 • Можел ли е Христос да съгреши? Отговор

 • Откъде знаем истина ли е Библията? Отговор

 • Вярно ли е, че библейските сведения за Христовото възкресение са пълни с противоречия? Отговор

 • Accuracy - Is the Bible's account of Christ's life accurate? Отговор

 • Has science disproved the miracles associated with Jesus Christ? Отговор

 • Archaeology - Have any burial sites been found for the people involved in Christ's life and death? Отговор

 • How can the Bible be infallible if it was written by fallible humans? Отговор

 • Was the PBS television series accurate, Frontline: From Jesus to Christ, the First Christians Отговор

 • “The Jesus Seminar”—Are their criticisms of the gospels valid? Отговор

 • “The Jesus Seminar”—Who do they really speak for? Отговор

Неговата смърт…

 • Наистина ли кървава пот се е стичала от Исус? Отговор

 • Възможно ли е Исус да не е умрял, а само да е припаднал, като по късно се е възстановил от Своите рани? Отговор

 • Какъв е бил кръстът, на който е бил разпънат Исус? Отговор

 • How did Jesus die? Learn the facts. Go

 • What is crucifixion? Отговор

 • What does Islam teach about the crucifixion of Jesus? Отговор

 • Why the different inscriptions? Отговор

 • What does the inscription “INRI” mean? Отговор

 • If the Bible is the Word of God, how can you explain the contradictions of the Bible? Answer
Empty tomb

Неговото възкресение…

Археологията и Библията - Archaeology and the Bible (Bulgarian)
Вижте археологическите свидетелства в подкрепа на Библията. Нашият екип от експерти отговаря на вашите въпроси относно Библията и археологията.
 • Някои казват, че Христовото възкресение е мит, а не историческа реалност. Възможно ли е? Отговор

 • Откъде знаем, че Исус Христос наистина е възкръснал? Отговор

 • Някои твърдят, че свидетелите на Христовото възкресение са халюцинирали или са били изпаднали в масова истерия. Възможно ли е това? Отговор

 • Тялото на Исус Христос било ли е откраднато от гробницата Му? Отговор

 • Великден споменат ли е в Библията? Отговор

 • What's so important about all this? Отговор

Неговото послание…

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?
Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси? Отговор
 • Спасение—Как мога да се спася от Ада? (преведено на повече от 13 езика!) Отговор

 • HELL - What did Jesus say about it? Is it a real place? Отговор

Други въпроси…

 • India - Did Jesus go to India as a child and learn from Hindu Gurus? Отговор

 • Mormonism - What is the significance of Easter for the Church of Latter Day Saints? Answer

ОЩЕ ВЪПРОСИ

Въпроси за децата | Библейска археология | Библия и Теология | Религия | Сътворение/Еволюция | Секс, любов и връзки | Семейство и брак | Социални въпроси и Управление | Въпроси за младежта | Our domain home page

GAMES and ACTIVITIES

Recommended Resources…

Video coverWe have assembled a list of recommended educational and dramatic videos about Jesus Christ. Our staff has carefully reviewed each one. Because we have found that virtually all of them are difficult to find in stores, we are now making them available for your convenience with easy, on-line ordering and same day shipping.

[ Click here for more videos about Jesus ]

ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ

Link to this home page - instructions

The Christian Answers Network is a nonprofit ministry of Films for Christ.

Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA