Beach. Illustration copyrighted.

Do you know…

What was it like in the Garden of Eden? Answer

Has the Garden of Eden ever been found? Answer

Shih këtë faqe në: Anglisht (English)
Një ditë, Krishti do të kthehet përsëri dhe do të krijojë një qiell dhe një tokë të re
një parajsë për të gjithë ata që besuan në të dhe u janë falur mëkatet.

Përfundimisht, Perëndia do ta rindërtojë parajsën.
Përsëri, aty nuk do të ketë vdekje, as vuajtje, as ligësi. Përvoja jonë në këtë botë të egër do të jetë vetëm një moment i shkurtër në përjetësi.

Ne do ta kalojmë përjetësinë duke eksploruar krijimin e ri të Perëndisë

Sa e mrekullueshme që do të jetë! Imagjino, të kesh përjetësinë për të zbuluar krijimin e pafund të një Perëndie të gjithëdijshëm dhe të gjithëpushtetshëm!

Ne do ta adhurojmë Perëndinë për veprat e tij si krijues dhe çlirimtar, "Pastaj pashë në dorën e djathtë të atij që rrinte ulur mbi fron, një libër të shkruar përbrenda dhe përjashta, të vulosur me shtatë vula" (Zbulesa 4:11).