Beach. Illustration copyrighted.
Do you know…

Какво беше в райската градина? Отговор (на английски)

Открита ли е някога райската градина? Отговор (на английски)

Вижте тази страница на: англичаните (English)

Един ден Исус отново ще се завърне, за да сътвори ново небе и земя:

Нов рай за тези, които са вярвали в Него и на които са били опростени греховете.

Вкрайна сметка, Бог ще възстанови рая. И отново там няма да има нито смърт, нито страдания, нито злини. Нашите преживявания в този свят на трудности и мъки ще се окажат само кратък миг от великолепната вечност пред нас.

Ние ще прекараме вечността като изследваме новото Божие творение

Колко прекрасно ще бъде всичко това! Представете си - цяла вечност, през която ще можете да изследвате безкрайните творения на един всезнаещ и всемогъщ Бог!

Там, в небесата, ние ще възхваляваме Бога за Неговото дело на Творец и Изкупител. “Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш славата, почитта и властта; защото Ти си създал всички и заради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.” (Откровение 4:11)