Вижте тази страница на: англичаните (English)

Искате ли да бъдете част от Неговото прекрасно семейство и да приемете Исус днес?

Ако да, Той ще ви прости вашите грехове и ще ви направи един от Неговите деца. Само трябва да говорите с Него и да Го попитате. Той ще ви чуе, защото Господ на вижда и на чува сега.

Можете да се молите така, ако искате:

Скъпи Исусе, аз знам че съм грешник. Моля Ти се прости ми за всичките ми грехове и ела в моето сърце сега. Благодаря ти, Исусе, за опростяването ме от моите грехове и идването ти в моето сърце. Амин.


Следващо, научете за…

  • Какво иска Господ от нас? Отговор

  • Знаете ли Историята на Господ? Вземете мултимедийно пътешествие. Чуйте и прочетете преразказ от най-важните истории на Библията. GO

  • Какви са Божиите правила за живот? Отговор

  • СМАЙВАЩАТА БИБЛИЯ: Какво я прави толкова специялна? Отговор

  • ЗА ДУМАТА НА ГОСПОД - интересни факти, нейните части, книги, и повече - ОТИДЕТЕ

click for Kid Explorers
Върнете се към първоначалната страница