Какво иска Господ от нас да направим?

Вижте тази страница на: англичаните (English), Холандски
Children. Photo copyrighted.

Гoспод бе създал първият мъж и първата жена, Адам Адам Ева. Той ни бе създал до Го обичаме и да Му се наслаждаваме завинаги. Крайно, тези които се доверят на Бог и Го последват, приемайки Неговият дар на спасение, ще прекарат вечност в Рая с Господ. Ще се наслаждаваме в безкрайните чудеса Той подготвя за нас там.

Господ иска всеки един от нас да…

  • Вярвайте в Исус Христос и да Гос следва (Йоан 6:28-29), и да казваме на други за Него (Псалтир 96:2-3; Притчи 11:30; Езекииля 3:18).

  • Да изпълняваме Неговите команди, избягвайки всички грехове. Господ знае всичко което правим, и Той ще ни съди за всичко което правим, и всичко което не сме успяли да направим (Еклесиаста 12:13-14).

  • Обичайте Господ и другите. “А Той му рече: Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: “Да възлюбиш ближния си, както себе си”. (Матея 22:37-39).

  • Да бъдем скромни в нашите отношения и действия към Господ и други, не горди ( Михей 6:6-8; Псалтир 138:6; Притчи 22:4; Исая 2:12-17; Матея 5:5, 20:26-28; Якова 4:10).

От къде знаем какво Господ иска от нас да направим? Казва ни в Святата Библия, Неговата Дума. Там той ни дава важна информация за как живеем, какво да правим и какво да не правим. Неговите десет заповеди дадени на моисей ни казват някои от най-основните правила, включително “не лъжи,” “не кради,” “уважавай баща и майка ти, и още (Изход 20:1-17; Матея 19:19).

Ако всички бихме следвали Божиите правила, този свят би било едно много, много по-добро място за живеене. По-важно, всеки грях и всяко добро деяние ще ни досегна за вечност. Тези които отрекат Господ и отидат в Ада, ще бъдат съдени за всеки грях който са направили. Колкото повече грехове някой направи, толкова по-велики наказания.

Tези които приемат Исус Христос ще отидат в Рая. Ще получат чудесни възнаграждения за добрите неща които са направили в любовта към Господ. Колкото повече правим в послушание към Господ, толкова повече награди ще получим.

Author: Paul S. Taylor, Christian Answers. Copyright © 2002, Films for Christ, All Rights Reserved.

Научете повече!

God's Story Online home

Read and listen to God's Story /godstory


Looking for ANSWERS to your questions?

Find ANSWERS to more questions from children in the KidExplorers section of ChristianAnswers.Net http://KidExplorers.com


Тranslated by: Vlad Velinov

Films for Christ

Go to index page click for Kid Explorers