Континентите мръднали ли са?

Вижте тази страница на: англичаните (English)
Mountains and clouds. Photo copyrighted. Courtesy Films for Christ.

Преди шейсетте, повечето геолози са били затвърдени че континентите са закопчани. Малка шепа поддържаха мисълта че континентите са се местели (континентален дрифт), но те са били обвинени от повечето за навлизане в псевдо-научна фантазия. Днес, това мнение се е обърнало—плочни тектоники, инкорпориращи континентален дрифт, е владеещата теория. Интересно, бе креацион, Антонио Снайдър, който през 1859 първо предложи хоризонтално движене на континенти катастрофично през Битейският потоп.1 Твърдениетата в Битие 1:9-10 за събирането на моретата на едно място, което имплицира че е имало една земна маса, е повлияла на неговата мисъл.

Геолозите имат няколко доказателства че континентите са били заедно и са се отместили, включително:

 • Формата на континентите (вземайки в сметка континенталните шелфове).

 • Корелация на вкаменелостни типове от другите страни на океански басейни.

 • Повторения във формата на зеброви рези на магнетични обръщания паралелни на средо-океански дънови рифтове, в волканичните камъни оформени около рифтовете, имплициращо водноподно разпространяване около рифтовете.

 • Сеизмични обзервации интерпретирани като пластове на предишен океански под сега намерен в земята.

Сегашната теория която инкорпорира водноподното разширяване и континенталният дрифт е знаена под терминът “плочни тектоники.” 2

Плочни Тектоники

Общите принципи на плочната тектонична теория може да бъде изказане като следното. 3 Земната повърхност се състои от мозайка на твърди плочи, всяка движешта се относително към околните плочи. Деформация се получава на ръбовете на плочите чрез три вида на хоризонтално движение: екстенция (или рифтване, отдалечаване), трансформиращи фалтове (хоризонтални търкания на фалтовата линия), и компресия, най-много от свеждане (една плоча потапяща се под друга).

Разтегляне се получава като водният под се дърпа на рифтове, или се цепи.

Трансформиращите фалтове се получават където една плоча се преплъзгва хоризонтално от друга (например, Фалтът на Сан Андреас в Калифорния).

Компресийна деформация се получава когато една плоча се потапя под друга, например, Тихоокеанската Плоча под Япония и Кокос Плочата отдулу Централна Америка, или когато две континентални плочи се сблъскат да направят гребът на планина, например, Индо-Австралийската Плоча сблъскваща се с Евроазиатската Плоча да формират Хималаите. Вулкани често се срещат в региони на свеждане.

Mорскодъново Разпространяване

The Mid Atlantic Ridge. Illustration copyrighted.

Един аргумент който е напреднал за плочни тектоники е морскодъновото разпространяване. В океанските басейни, на средноокеанските водораздели (например, Средноатлантическият Водораздел и Източно Тихоокеанското Възвишение), обзервациите са обяснени като показват че плочите се оттеглят, с разтопен материал от мантията 4 повдигащ се нагоре през процепът между плочите и изстудяващ се да оформи нова кора под океана. Най-младата кора е на оста на водорасъла, с прогресивно по стари камъни отдалечаващи се от оста. Световно, е изчислено че сегашно има около 20 кубични километра на разтопена магма въздигаща се всяка година да създаде нова океанска кора. 5

По времето на изстудяването, някои от минералите на камъните придобиват магнетизм от земното магнетично поле, записващо посаката на полето на времето. Доказателството сочи че земното магнетично поле се е обръщало много пъти в миналото. Така че, през изстудяването, малко от океанската кора е магнетизирана в обратна посока. Ако морскодънното разпространяване е продължително, океанският под би трябвало да притежава гладко магнетично “касето-записане” на обръщания.

Наистина, зебровата резка на повторение на линерни “магнетични аномалия” паралелно на средоокеанският водообразен хребец е записан на много места.6

Проблеми за “Бавни и Постепенни” Плочни Тектоники

Докато зебро-резното повторение е потвърдено, пробиване през базалта близкостоящ до водообразите е показъл че чистото повторение записано чрез тътрене на магнометър над водообразите не е там когато камъкът е всъщност взет за изследване. Магнетичната полярност се променя на места надолу в дупките, с никакви постоянни повторения на дълбочина.7 Това би било очаквано с бърза формация на базалтът, в комбина с бързи обръщания на полетата, не бавно-и-постепенната формация с бавни обръщания взета за дадено от униформитарианите.

Very Rapid Processes. Illustration copyrighted.

Физикът Д-р Ръсъл Хъмфрис предсказа че доказателство за бързи обръщания на полетата биха се намерили в лавени течения достатъчно тънки да се изстудят за няколко седмици.8 Той предложил че такива бързи обръщания са могли да станат през Ноевият потоп. Такова доказателство за бързи обръщения бе намерено по-късно от уважавъните изследователи Coe and Prйvot. 9 Тяхната по-късна работа10 потвърди тези открития и показа че магнитичните обръщения са били “изненадващо бързи.”

Библейската Гледка

Доказателството показва че континентите са се преместили в миналото, но могът ли днешните предположени дрифтови скорости на 0.78 - 5.9 инча [ 1.98 to 14.99 cантиметра] на година да бъдат екстраполирани чак в далечното минало? Сегашното наистина ли е ключът към миналото, както униформитарианите искрено твърдят? Такива екстраполации биха означавали че един океански басейн или планински хребец биха станали за 100 милиона години.

Библията не говори директно за континентален дрифт и плочни тектоники, но ако континентите са били веднъж заедно, както Битие 1:9-10 предлага, и сега са отделни, как влиза това в библейската гледка на геологията с временна линия на само хиляди години?11

Д-р Джон Баумгарднър, работещ в Лос Аламос Национални Лаборатирии (Ню Мексико), е използвал суперкомпютри да моделира процесите на земната мантия да покаже че плочното тектонично движение е можело да стане много бързо, и “спотайно.”12 Tази идея е знаена като катастрофична плочна тектоника. По времето на писане, Баумгарднър, креацион-учен, е признат за това че е развил най-добрият на света тридименсионален супер-компютърен модел на плочни тектоники.13

Катастрофична Плочна Тектоника

Моделът предложен от Баумгарднър започва с преди-потопен супер-континент (“И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.” Битие 1:9) и плътни океански камъни на дъното. Процесът започва с студеният и плътен океански под започващ да се потапя в по-меката, по-малко плътна отдолу мантия. Търкането от това движение генерира топлина, особено около ръбовете, което размеква околният мантиен материал, правейки го по-малко отстояващ на потапянето на океанското дъно. 14 Ръбовете се потапят по-бързо, дърпайки останалото океанско дъно с тях, в начин като на ескалатор. По-бързо движение създава повече търкане и топлина в околната мантия, намаляйки нейното съпротивление повече и така океанският под се движи и по-бързо, и така нататък. На върхът си, тази термично избягваща нестабилност би позволила свеждане на степени на метри-в-секунда. Тази ключова идея е наречена избягващо свеждане.

Потапящият се океански под би изместил материал от мантията, започвайки голямо-размерено движение из цялата мантия. Обаче, като океанският под се е потапял и бързо се свеждал допрян до преди-потопните супер-континентни граници, надругаде земната кора би била под толкова напрегнат стрес че тя би била разцепена (рифтирана), счупвайки преди-потопният супер-континент и океанският под.

Така че, земните разпределни зони биха се разтеглят бързо по цепките в океанският под до някои 6000 мили където разцепванете би се получавало. Горещ мантиен материал изместен от свеждащите плочки би се насъбрал, издигващ се до повърхността по тези разпространяващи зони. По океанският под, този горещ мантиен материал би изпарил изобилни количества от океанска вода, произвеждайки линеен гейзер на супернагорещена пара по цялото разстояние на разпространяващите се центъри (може би “изворите на голямата бездна”? Битие 7:11; 8:2). Тази пара би се разпръснала, кондензирайки в атмосферата да падне като силен глобален дъжд (“И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи” Битие 7:11). Това би могло да отчете за дъждът продължал за 40 дни и 40 нощи (Битие 7:12).

Earth's Current Structure. Illustration copyrighted.

Катастрофичният плочен тектоничен глобален потопен модел на Баумгарднър за земната история15 може да обясни повече геологически данни от конвенционалният плочен тектоничен модел с неговите много милиони години. Например, бързо свеждане на пре-потопният океански под в мантията би станало нов океански под който е много по-горещ, особено в неговите по-горни 60 мили (96км), не само на разпространяващите се водообрази, но и навсякъде (Бъдейки по-горещ, новият океански под е от по-ниска плътност и затова се издига 3000 до 6000 фута [92 до 184 метра] по-високо отпреди и имплицира драматично издигане на глобалното морско ниво.

Това по-високо морско ниво наводнява континенталните повърхности и прави възможно депозирането на големи места на седиментарни депозити върху обикновено високо-стоящите континенти. Големият Каньон дава спектакулярен прозорец в учудващият тортено-слойов характер на тези седиментни депозити които в много случаи продължават непрекъснато за повече от 600 мили (960км).16 Униформитарените (“бавно и постепенно”) плочни тектоники просто не могат да счетат за такива гъсти континентални седиментни редици на такъв обширна хоризонтална степен.

Повече, бързото свеждане на по-хладният преди-потопен океански под в мантията биха следвали в набрана циркулация на визкозни течни (забележете: пластичен, не разтопен)of viscous fluid (note: plastic, not molten) камъни в мантията. Това мантийно-течение (например, “разбъркване” в мантията) изведнъж променя температурите на сърцевинната-мантийна граница, като мантията до сърцевината сега би била значително по-хладна отколкото съседната сърцевина, и така конвекция и топлинна загуба от сърцевината би била много ускорена. Моделът предлага че под тези условия на ускорена конвекция в сърцевината, бързи геомагнетични обръщения биха станали. Тези в ред биха се показали на земната повърхност и записани в така-наречените магнетични ленти. 17 Обаче, тези биха изменчиви и локално неравни, странично и на дълбочина, точно както данните показват,18 дори и според униформитарните учени цитирани по-рано.

Този модел доставя механизм който обяснява как плочите могат да се движат отностително бързо (за няколко месеца) над мантията и да се осведят. И предсказва че малко или никакво движение би било да се измери между плочите днес, защото движението почти би се спряло когато зелият преди-потопен океански под бе свеждан. От това бихме също очаквали окопите съседни до свеждащите зони днес да са напълнени с незакачени късно-потпни и след-потопни седименти, точно както виждаме.

Runaway Subduction. Illustration copyrighted.

Външности на мантейното моделиране на Баумгарднър са самостоятелно дупликирани и така че проверени от други.19 Също така, моделирането на Баумгарднър предсказва че понеже тази термична избягваща свежданост на студените океански кристални плочки на пода са станали относително скоро, през потопа (около преди 5000 години), тогава тези плочки не биха имали достатъчно време оттогава да бъдат пълно асималирани в околната мантия. Така че, доказателство за плочки над мантийно-сърцевинната граница (до която са потънали) биха все още намерени. Наистина, доказателство за такива неасимилирани относително студени плочки е намерено в сеизмични учения.20

One of Baumgardner's computer images. Illustration copyrighted.

Моделът също доставя механизм за изтегляне на потопните води. Псалтир 104:6-7 описва оттеглянето на водите които са стояли над планините. Верса 8 се превежда като, “Планините се повдигнаха нагоре; долините потънаха надолу,”21 имплицирайки че вертикалните земни движения са били доминиращите тектонични сили опериращи на края на потопа, в контраст на хоризонталните сили доминиращи през разпространяващата фаза.

Плочни сблъсквания биха издигнали планини, докато ухлаждане на новият океански под би увеличило плътността му, карайки го да потъне и така да задълбочи новите океански басейни да получи оттеглящите се потопни води. Би било значително, тогава, че “планините на Арарат” (Битие 8:4), крайното място на koвчега след 150-тия ден на потопа, са в тектонично активен регион на което е подозрено да бъде съединяването на три земни плочи.22

Ако около един инч [2.54 cантиметра] на година на заключените движения днес са екстраполирани в миналото както униформитарианите правят, тогава техните конвенционален плочен тектоничен модел ими лимитирана разузнаваща сила. Например, дори и на размер от четири инча [10.16 сантиметра] на година, въпросно е дали силите на сблъскване между Индо-Австралийската и Евроазиатските Плочи би могло да бъде достатъчно да избута нагоре Хималаите. От друга страна, катастрофичните плочни тектоники в контекстът на потопа могат да обяснят как плочите са преодоляли лепкавото дърпане на земната мантия за кратко време поради огромните катастрофични сили работещи, последвани от бързо намаляване до днешни степени.

Континенталното разделяне решава очевидни геологически загадки. Например, то обяснява учудващите подобности на седиментарните слоеве в североизточните Щати с тези в Британия. То всъщо обяснява липсата на същите тези слоеве в намесеният Северен Атлантически океански басейн, също както и подобностите в релефа на части от Австралия с Южна Африка, Индия и Антарктида.

Заключение

Ранен скептицизм за плочните тектоники е огромно изпарен затова чв рамката има такава голяма обясняваща сила. Катастрофичният плочен тектоничен модел за потопа не само включва тези обясняващи елементи, но също счита широко разпространените доказателства за масивно потапяне и катастрофични геологически процеси на континентите. Бъдещо подобряване на модела може също да помогне и да обясни редът и дистрибуцията на вкаменелости виждана в вкаменелостният рекорд в контекстът на Битейският потоп.

Библията е тиха за плочни тектоники. Много креациони вярват че идеята е помощна да обясни земната история. Много са обаче все още внимателни. Идеята е доста нова, и радикална, и много работа има все още да се направи да се попълнят детайлите. Дори може и да има големи модификации на теорията които да увеличат обясняващата й сила, или бъдещи открития могат да накарат модела да бъде изоставен. Такава е природата на научният процес. Научни модели идват и си отиват, “Но думата на Господ издържа завинаги” (1 Петрово 1:25).

Бележки

 1. A. Snider, Le Création et ses Mystéres Devoilés (Paris: Franck and Dentu, 1859).
 2. Някои геолози са все още скептични от различни аспекти на плочни тектоники.
 3. D.R. Gish and D.H. Rohrer, editors, Up with Creation! “Continental Drift, Plate Tectonics, and the Bible,” S.E. Nevins [S.A. Austin] (San Diego, CA: Creation-Life Publishers, 1978), pp. 173-180. See also Longman Illustrated Dictionary of Geology (Essex, UK: Longman Group, 1982), pp. 137-172.
 4. Частта на земята от под земната кора (49.6км) до сърцевината—дълбочина на около 1800 мили (2880км).
 5. J. Cann, “Subtle Minds and Mid-ocean Ridges,” Nature, 1998, 393:625,627.
 6. A. Cox, editor, Plate Tectonics and Geomagnetic Reversals (San Francisco, CA: W.H. Freeman and Co., 1973), pp. 138-220.
 7. J.M. Hall and P.T. Robinson, “Deep Crustal Drilling in the North Atlantic Ocean,” Science, 1979, 204:573-586.
 8. D.R. Humphreys, “Reversals of the Earth's Magnetic Field During the Genesis Flood,” Proc. First ICC, Pittsburgh, PA, 1986, 2:113-126.
 9. R.S. Coe and M. Prévot, “Evidence Suggesting Extremely Rapid Field Variation During a Geomagnetic Reversal,” Earth and Planetary Science Letters, 1989, 92:292-298.
  For details, see A.A. Snelling, “'Fossil' Magnetism Reveals Rapid Reversals of the Earth's Magnetic Field,” Creation, 1991, 13(3):46-50.
 10. R.S. Coe, M. Prévot, and P. Camps, “New Evidence for Extraordinary Rapid Change of the Geomagnetic Field During a Reversal,” Nature, 1995, 374:687-692. For comment see A.A. Snelling, “The 'Principle of Least Astonishment!'” CEN Technical Journal, 1995, 9(2):138-139.
 11. Някои са предложили че континентите (с техните купища от подово-депозирана, вкаменелсто-носеща страта) са се отделили до днешните им позиции, например по времето на Кулата на Бабел, защото Битие 10:25 казва “земята бе разделена” през дните на Пелег. Обаче, Юдейското преведено “земята” може така лесно да се отнася до хора (нации) разделени заради Бабел. Също, краткото време замесено би довело до огромни трудности в считане на топлинната енергия да бъде разсеена, а да не говорим за разрухата на земната повърхност която би станала заради бързо континетално движение. Това би била глобална катастрофа опустошаваща толкова колкото и самият Ноев потоп.
 12. J.R. Baumgardner, “Numerical Simulation of the Large-scale Tectonic Changes Accompanying the Flood,” Proc. First ICC, 1986, 2:17-30.
  J.R. Baumgardner, “3-D Finite Element Simulation of the Global Tectonic Changes Accompanying Noah's Flood,” Proc. Second ICC, 1990, 2:35-45.
  J.R. Baumgardner, “Computer Modeling of the Large-scale Tectonics Associated with the Genesis Flood,” Proc. Third ICC, 1994, pp. 49-62.
  J. Beard, “How a Supercontinent Went to Pieces,” New Scientist, January 16, 1993, 137:19.
  J.R. Baumgardner, “Runaway Subduction As the Driving Mechanism for the Genesis Flood,” Proc. Third ICC, Pittsburgh, PA, 1994, pp.63-75.
 13. Beard, “How a Supercontinent Went to Pieces.”
 14. Baumgardner, “Runaway Subduction As the Driving Mechanism for the Genesis Flood.”
 15. S.A. Austin, J.R. Baumgardner, D.R. Humphreys, A.A. Snelling, L. Vardimann, and K.P. Wise, “Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History,” Proc. Third ICC, Pittsburgh, PA, 1994, pp. 609-621.
 16. S.A. Austin, editor, Grand Canyon: Monument to Catastrophe (Santee, CA: Institute for Creation Research, 1994).
 17. D.R. Humphreys, “Has the Earth's Magnetic Field Ever Flipped?” Creation Research Society Quarterly, 1988, 25(3):130-137.
 18. Hall and Robinson, “Deep Crustal Drilling in the North Atlantic Ocean.”
 19. S.A. Weinstein, “Catastrophic Overturn of the Earth's Mantle Driven by Multiple Phase Changes and Internal Heat Generation,” Geophysical Research Letters, 1993, 20:101-104.
  P.J. Tackley, D.J. Stevenson, G.A. Glatzmaier, and G. Schubert, “Effects of an Endothermic Phase Transition at 670 km Depth on Spherical Mantle Convection,” Nature, 1993, 361:699-704.
  L. Moresi and V. Solomatov, “Mantle Convection with a Brittle Lithosphere: Thoughts on Global Tectonic Styles of the Earth and Venus,” Geophysical Journal International, 1998, 133:669-682.
 20. S.P. Grand, “Mantle Shear Structure Beneath the Americas and Surrounding Oceans,” Journal of Geophysical Research, 1994, 99:11591-11621.
  J.E. Vidale, “A Snapshot of Whole Mantle Flow,” Nature, 1994, 370:16-17.
  S. Vogel, “Anti-matters,” Earth: The Science of Our Planet, August 1995, pp. 43-49.
 21. Many English translations, following the KJV, have “the waters” in verse 6 the subject of the verbs “go up” and “go down” in verse 8. According to linguist Dr. Charles Taylor, The more natural and literal reading is to have the “mountains” in verse 8 going up and the “valleys” (verse 8) going down. The Septuagint (LXX), a Greek translation done about 250 B.C., Luther's German translation, which pre-dates the KJV, and French and Italian translations all agree. English translations that convey this meaning include the ASV, RSV, and NASB. See C.V. Taylor, “Did the Mountains Really Rise According to Psalm 104:8?” CEN Technical Journal, 1998, 12(3):312-313.
 22. J.F. Dewey, W.C. Pitman, W.B.F. Ryan, and J. Bonnin, “Plate Tectonics and the Evolution of the Alpine System,” Geological Society of America Bulletin, 1973, 84:3137-3180.

Edited by Don Batten, Ph.D. / Authors: Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, adapted from The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000).

Translated by: Vlad Velinov

Answer supplied by Creation Ministries International

Copyright © 1996, 1999, 2000, Creation Ministries International, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools. Illustrations and layout copyright, 1999, Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ