Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Какво е значението на Великден за Мормоните?

Вижте тази страница на: англичаните (English), унгарец, Испански

Отговорено от предишен Мормонски водач

ВЕЛИКДЕНСКИ ТЪРЖЕСТВА

Пoвечето храмове на Църквата на Исус Христос от Късно-дневни Светци (КДС) правят тържества. Някои, като в храма до който аз живея в Меса, Аризона, избират годишно да правят красиви “Великденски” тържества. Мормоните и Християните не споделят същото разбиране на смъртта и възкресение на Исус Христос. Очевидно, през последни години, когато КДС лидери са осъзнали че това обижда Християни, са почнали да показват Християнската гледка на Великден. Главната цел все пак изглежда да е да събере тези които не са Мормони. През това шоу, може да се намери мястото гъмжащо с Мормонски мисионери. Те използват тези представления да дадат картички които посетители попълват, което става в по-късни посетения от мисионери. Не-КДС-тата личност рядко знае че тържеството е използвано за такава цел.

ПРАЗНУВАНЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНАТА НЕДЕЛЯ

Възкресената Неделя сама е горе долу несъбитие за Мормоните. Макар че този религиозен празник е споменат между Мормоните, не знам никои които наистина го празнуват по голям начин. Повечето използват времето или да видят годишната КДС конференция от Салт Лейк, Юта, или да го обсъждат или да се подготвят за него.

CМЪРТТА НА ХРИСТОС

Мормонската идея за Исус е различна от Библейската. Когато техният Исус е отишъл в Градината на Гетсемане, той си излял кръвта там за преминаване на грехове. КДС Църквата не приема библейската идея че кръвтта на Христос е била пролята на кръстта да измие нашите грехове – сегашни, минали и бъдещи. Мормоните не осъзнават че празният кръст е за Християни символ на тяхното спасение и изпълването на Божието обещание.

Под Мормонската система на теология, един трябва да си изкара пътя до рая. В КДС Артикули на Вяра, Мормонският апостол Джеймс Талмадж казва че след като “грехове са резултат на лични действия справедливо е че прощаването на тях да бъде на лично съгласие с oпределени изисквания – ‘послушание на законите и заповед на [КДС-вовото] Евангелие.’” [Джеймс Талмадж*, Артикули на Вяра, стр. 87.] “Христосовото изкупване прави възможно да бъдеме спасени от грях ако направим нашата част,” казва Старши Бойд К. Пакър, апостол на КДС Църквата. Правейки “нашата част” означава нужда да изработим нашото спасение. Това е в недоразумение с ученията на Новия Завет на милост (Вижте Ефесяни 2:8-9; Римляни 3:21-25; Римляни 5; Тита 3:5; Лука 18:10-14, Римляни 4:5, Галатяни 3 и 5:4). Според Библията не може да се изработи място в Рая. Спасението е само с вяра – приемане на Божият дар на спасение и разчитане на обещанието на Христос на какво ще стане след нашата земна смърт. Исус е казал, “Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота” (Йоан 5:24).

Библията казва,
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; 9 не чрез дела, за да се не похвали никой.
-Ефесяни 2:8-9

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Мормоните вярват че Христосовото възкресение е тяхната лична гаранция че те и всички останали също ще бъдат възкресени. Но къде отиват след смъртта е решено по броя от дела които са направили през живота си и дали те са добри Мормони.

Когато Мормоните са попитани, “Ако бихте умряли в този момент, къде ще отидете?” Ако са честни, ще отговорят, “Еми, надявам се че съм направил достатъчно добри дела за да мога да отида в най-високия рай, Селестиалното Царство.” Мормоните вярват че има “рай” или духовен свят където всички хора отиват след смърт. В този духовен свят, там има ужким Мормонски мисионери които ти дават още един шанс да приемеш или отречеш посланието на Мормонизма. Ако приемеш, тогава си баптизиран отведнъж от църквата на земята. Това е знаено като баптизъм за мъртвите. Тези които са приели КДС учения отиват в един от Мормонските райове (Селестиален, Терестриален или Телестиален), зависимо от техните земни дела.

Бележни Записки

* Макар че има “13 Артикула на Вяра” в КДС религия, има също книга написана по темата наречена “Артикули на Вяра” от късния КДС апостол Д-р Джеймс Е. Талмадж, първо публикувана от Дезерет Бук Ко. (КДС религия публикуваща компания) през 1899. Г-н Талмадж е бил апостол на КДС религия между 7-ми Декември, 1911 и смъртта му на 27-ми Юли, 1933. Неговата книга е смятана за КДС класик. Цитатът всъщност може да бъде намерен в 4-та глава, на стр. 79 горе на “Артикули на Вяра.” (Боб Бетс, Разтревожени Християни)

Translated by: Vlad Velinov

Автор: Джим Робъртсън, Загрижени Християни (Concerned Christians). Редактьор: Пол С. Тейлър, Филми за Христос (Films for Christ).

Авторски права © 1998, Всички права запазени—с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ГЛАВНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ