Beach. Illustration copyrighted.
Do you know…
  • Jak to vypadalo v Rajské zahradě? Odpověď

  • Byla někdy Rajská zahrada objevena? Odpověď

Viz tuto stránku v: Angličtina
A New Heaven and Earth

ráj pro ty, kteří v něj uvěřili a byly
jim odpuštěny jejich hříchy

Konečně Bůh obnoví pravý ráj.
Znovu tu nebude žádná smrt, ani utrpení a ani zlo. Doba našeho pobytu ve světě plného strádání a dřiny bude jen krátkým okamžikem v úžasné věčnosti.

Strávíme věčnost objevováním nového Božího stvoření…
Jak úžasné to bude! Představ si, že máš věčnost na to, abys objevoval nekonečné stvořitelské dílo našeho vševědocího a všemohoucího Boha!

V nebi budeme věčně za všechna díla chválit Boha Stvořitele a Vykoupitele, “Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest” (Zjevení 4,11).

Pokračování

Přeložil: Jiří Žalud